Ereleden

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft twee ereleden.

De Algemene Ledenvergadering van 18 november 2017 besloot voormalig voorzitter Peter Otten en Frank Rozenberg, voormalig secretaris en penningmeester, beiden tot erelid te benoemen:

  • Peter Otten was bijna zeven jaar voorzitter en heeft ervoor gezorgd dat het fundament werd gelegd voor een bloeiende vereniging.

  • Frank Rozenberg kreeg het erelidmaatschap omdat hij er voor zorgde dat de vereniging na een financieel lastige periode er weer volledig bovenop kwam. Zonder de inspanningen van Frank Rozenberg in 2014 had de vereniging er niet meer geweest en dat was volgens de ledenvergadering een bijzondere verdienste waarvoor het erelidmaatschap op zijn plaats is.