U bent hier

Geschiedenis

Onder de naam Raadslid.Nu, Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, is de vereniging op 3 juni 2005 opgericht. Daarmee waren binnen het lokaal bestuur de raadsleden de laatste groep die zich verenigde.

In 2013 is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden begonnen met een zelfstandig eigen bureau en vanaf toen fors gewerkt aan het vergroten van de zichtbaarheid en het vergroten van de aandacht voor de rol en positie van raadsleden en de raad in het lokaal bestuur.

Uitgangspunt dat toen door het bestuur is geformuleerd: een sterke raad doet er toe!

Het bestuur stelde een koersdocument vast. Doelstellingen waren:

  • De vereniging wil een wegwijzer zijn voor raadsleden binnen een vitale, lokale democratie.
  • De vereniging wil spil zijn in het netwerk van actoren in het gemeentelijk speelveld en dat netwerk in dienst stellen van raadsleden.
  • De vereniging streeft naar professionele ondersteuning te bieden aan raadsleden zodat die optimaal in staat zijn hun plaats als hoogste orgaan binnen gemeenten in te vullen.
  • De vereniging streeft ernaar raadsleden als groep die status binnen en buiten de overheid te geven, die hen toekomt als hoogste orgaan binnen de "eerste overheid". Om dit te bereiken is het nodig dat raadsleden en gemeenteraden sterk en krachtig in positie komen en blijven.
  • Daartoe is nodig dat de vereniging nauw samenwerkt met -maar ook de belangen van raadsleden vertegenwoordigd en verdedigd bij- de andere belangengroepen van geledingen binnen de gemeentelijke organisatie, zoals die van raadsgriffiers, gemeentesecretarissen, wethouders en burgemeesters maar ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in zijn algemeenheid.

Met dit koersdocument als uitgangspunt heeft de vereniging in de raadsperiode 2014-2018 een groot aantal onderzoeken uitgevoerd. Die gingen over de kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende rol van raadsleden en de gemeenteraad in een representatieve democratie met oog voor de verlangens van de participatieve democratie. Voor meer informatie over deze onderzoeken zie onze onderzoekspagina. De onderzoeken leverden tips, aanbevelingen en adviezen op waarmee raadsleden en gemeenteraden hun voordeel konden doen om het raadswerk te ontwikkelen en te verbeteren. Met deze onderzoeken kon ook de lobby richting het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Tweede Kamer beter worden vormgegeven.

Per 21 maart 2018 is Raadslid.Nu verandert in de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.