Historie

Onder de naam Raadslid.Nu, Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, is de vereniging op 3 juni 2005 opgericht. Daarmee waren binnen het lokaal bestuur de raadsleden de laatste groep die zich verenigde.

In 2013 is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden begonnen met een zelfstandig eigen bureau en vanaf toen is fors gewerkt aan het vergroten van de zichtbaarheid en het vergroten van de aandacht voor de rol en positie van raadsleden en de raad in het lokaal bestuur.

Uitgangspunt dat toen door het bestuur is geformuleerd: een sterke raad doet er toe! Het bestuur stelde een koersdocument vast. Doelstellingen waren:

 • De vereniging wil een wegwijzer zijn voor raadsleden binnen een vitale, lokale democratie.
 • De vereniging wil spil zijn in het netwerk van actoren in het gemeentelijk speelveld en dat netwerk in dienst stellen van raadsleden.
 • De vereniging streeft naar professionele ondersteuning te bieden aan raadsleden zodat die optimaal in staat zijn hun plaats als hoogste orgaan binnen gemeenten in te vullen.
 • De vereniging streeft ernaar raadsleden als groep die status binnen en buiten de overheid te geven, die hen toekomt als hoogste orgaan binnen de "eerste overheid". Om dit te bereiken is het nodig dat raadsleden en gemeenteraden sterk en krachtig in positie komen en blijven.
 • Daartoe is nodig dat de vereniging nauw samenwerkt met -maar ook de belangen van raadsleden vertegenwoordigd en verdedigd bij- de andere belangengroepen van geledingen binnen de gemeentelijke organisatie, zoals die van raadsgriffiers, gemeentesecretarissen, wethouders en burgemeesters maar ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in zijn algemeenheid.

Voorzitters 

 • De eerste voorzitter was in 2005 het Utrechtse VVD-raadslid Danielle van den Broek.
 • Zij werd opgevolgd door het Delftse GroenLinks-raadslid Saskia Bolten.
 • Peter Otten, VVD-raadslid in Zeist was voorzitter van 2008 tot 2014.
 • Mark den Boer, CDA-raadslid uit Molenlanden was voorzitter van 2014 tot 2018.
 • Bahreddine Belhaj, PvdA-raadslid uit Lelystad was voorzitter van 2018 tot 2022.
 • Hanneke Willemstein, raadslid voor lokale partij GBSV in Alphen-Chaam, is sinds 2022 voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.