Statuten

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft zijn statuten in de Algemene Ledenvergadering van 11 juni 2022 gewijzigd.

De belangrijkste reden daartoe waren de eisen van de wet bestuurlijk toezicht. Dat was aanleiding om de statuten in zijn geheel door te nemen en daar waar nodig aan te passen. Tegelijkertijd heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een aantal onderwerpen uitgewerkt in het Huishoudelijk Reglement, dat in dezelfde ledenvergadering voor het eerst is vastgesteld. Na goedkeuring van het verslag in de Algemene Ledenvergadering van 19 november 2022 zijn de statuten vastgelegd bij de notaris.