U bent hier

Gemeenteraad en informatievoorziening

De controlerende rol van de gemeenteraad staat of valt met een adequaat systeem van informatievoorziening. De griffies spelen hierin een cruciale rol, maar ook gemeenteraden moeten duidelijk aangeven welke informatie men wel en welke men niet wil.

Te veel informatie is even erg als te weinig informatie. Informatie is lang niet altijd objectief en dan rijst de vraag hoe de gemeenteraden die informatie kunnen objectiveren? Het gaat hier om macht en tegenmacht en dat vereist bezinning op de manier waarop informatiestromen worden geordend. Je wordt intensief betrokken bij de gedachtewisseling en er wordt gereflecteerd op informatievraagstukken uit de bestuurspraktijk.

Doelgroep

Griffiers, griffiemedewerkers, raadsleden en bestuurders

Duur

1 dagdeel van 13.00-16.00 uur

Opleiders

Bureau Kennis

Inschrijven?

Lees verder