Hoe ga je als raadsleden met elkaar om en hoe reageer je op agressie, intimidatie en integriteitskwesties?

Belang: raadsleden vormen tesamen de gemeenteraad en zijn daarmee het platform in de gemeente waar in beginsel over alles wat de inwoners raakt het gesprek/debat kan worden gevoerd.

Het is belangrijk dat in dit gesprek/debat ruimte is voor alle raadsleden voor maximale inbreng, want een raad waar elk raadslid kan zeggen wat hij/zij wil – binnen de fatsoensgrenzen – stimuleert niet alleen de kwaliteit van het gesprek/debat maar heeft ook een voorbeeldwerking naar de samenleving.

Hoe raadsleden met elkaar omgaan in het geval van agressie, intimidatie of bij integriteitskwesties is daarbij van cruciaal belang.

Werkwijze

  • Stap 1 – Voer met elkaar als raad aan het begin van de raadsperiode het gesprek over de randvoorwaarden van een goed, transparant en open gesprek/debat waar ook respect en ruimte is voor de opvattingen van de minderheid. 
  • Stap 2 – Voer met elkaar aan het begin van de raadsperiode het gesprek met elkaar hoe om te gaan als er sprake is van agressie of intimidatie jegens een of meer raadsleden en evalueer dit minimaal een keer per jaar. 
  • Stap 3 – Voer met elkaar aan het begin van de raadsperiode het gesprek met elkaar hoe te handelen bij integriteitskwesties en evalueer dit minimaal een keer per jaar.