Informatievoorziening: hoe wil je als raad worden geïnformeerd?

Belang: de raad heeft recht op alle informatie van het college, om als hoogste bestuursorgaan zijn sturende en controlerende rol optimaal te kunnen uitvoeren. 

Werkwijze

Hoe krijgt de gemeenteraad grip en inzicht op de informatie van het college? De stelling kan zijn dat het college ervoor zorgt dat de raad als vanzelf alle informatie krijgt en wel op een wijze dat de raad zijn sturende en controlerende rol optimaal kan uitvoeren.
In de praktijk heeft het college de neiging om alle informatie naar de raad te sturen om te voorkomen dat het college het verwijt krijgt informatie achter te houden. De raad kan daarom ook aan het begin van de raadsperiode aangeven hoe en op welke wijze de informatie dient te worden aangeleverd. 

  • Stap 1 – Stel vast of het college de informatie aan de raad verschaft op de wijze waarop de wet dat heeft voorgeschreven.  
  • Stap 2 – Wanneer de informatievoorziening niet op orde is, bepaal als raad hoe en op welke de raad dient te worden geïnformeerd en heb daarbij vooral ook oog voor de wensen van de minderheid in de raad. 
  • Stap 3 – Ga als raad ook na of beleidsstukken worden voorzien van een oplegger met daarin een 3-tal keuzescenario’s zodat je kunt kiezen en later ook gemakkelijker je controlerende taak kunt uitvoeren. 
  • Stap 4 – Maak aan het begin van de raadsperiode afspraken met het college over de wijze van informatievoorziening en evalueer dit elk jaar bij de behandeling van de begroting.