Volksvertegenwoordigende rol: wat voor raad wil je zijn?

Belang: raadsleden zijn volksvertegenwoordigers en vertolken daarmee de opvattingen en emoties van inwoners in de raad. Raadsleden worden eens in de vier jaar gekozen volgens de spelregels van de representatieve democratie.

Het is belangrijk dat raadsleden individueel en collectief met elkaar bepalen wat voor raad zij willen zijn om de verbinding met inwoners te behouden en betekenis te kunnen geven aan maatschappelijke knelpunten en problemen. 

Werkwijze

Om te bepalen wat voor raad een gemeenteraad wil zijn, is het belangrijk dat de raad besef heeft van de verschillende stijlen van het raadslidmaatschap, te bespreken aan de hand van de stijlen van het raadslid. Zie: stijlentest van raadslidmaatschap. Aan de hand van de stijlentest met elkaar het gesprek voert over hoe er wordt omgegaan met specifieke belangen en het algemeen belang. En het gesprek voert met elkaar als raadsleden en met inwoners over wat voor type democratie en daarmee wat voor type raad je wilt zijn. Daarvoor twee beschikbare werkwijzen:

1. Raadswerk is maatwerk 

  • Stap 1 – Welke rol wilt u de inwoners geven gedurende de raadsperiode? Beantwoord hoe de lokale democratie scoort op de vijf aspecten van democratie: meedoen, vaardigheden, invloed, deliberatie en legitimiteit. Zie plaatje uit Raadswerk is Maatwerk. 
  • Stap 2 – Om inzicht te krijgen wat de inwoners willen, zijn er diverse instrumenten: democratiescan (Raadswerk is Maatwerk) of de Quick Scan Lokale Democratie (Democratie in Actie). Uitvoering kan via een scan maar ook door een visitatie van (gelote of juist actieve) bewoners. 
  • Stap 3 – Voer het gesprek als raad en inwoners met elkaar over de uitkomsten van de democratiescan/quick scan lokale democratie. 

2. Hard naar het college, zacht naar de samenleving 

  • Stap 1 – Breng in kaart hoe u zich als raad opstelt? Wat voor raad wilt u zijn?
  • Stap 2 – Zijn er veranderingen nodig? Zijn er onderwerpen waarop de raad initiatief moet nemen richting het college met ruimte voor de inwoners?
  • Stap 3 – Wie is verantwoordelijk voor de positie van de raad? Een werkgroep uit de raad? Een raadslid? De griffier of alle raadsleden?