Werkgeversfunctie: wat voor raad wil je zijn en hoe organiseer je de griffie?

De raad is werkgever van de raadsgriffie, de belangrijkste ondersteuner van de gemeenteraad. Maar: wat voor raad wil je zijn en hoe organiseer je de griffie?

Het is belangrijk om als raad vast te stellen wat voor raad je wilt zijn om vervolgens te kunnen bepalen hoe de ideale griffie voor de gemeenteraad eruit dient te zien. Het is ook belangrijk dat alle raadsleden zich realiseren dat zij werkgever zijn van de griffie en dat via de werkgeverscommissie invulling kan worden gegeven aan deze taak.

Werkwijze 

  • Stap 1 – Bepaal als raad aan het begin van de raadsperiode wat voor raad je wilt zijn (zie ook Starttegel 1).
  • Stap 2 – Kies een werkgeverscommissie die de rol als werkgever van de griffie goed kan uitvoeren, waarbij gebruik wordt gemaakt van de tien treden van goed werkgeverschap. 
  • Stap 3 – Ga na of de positie van de griffier gelijkwaardig is in de driehoek met burgemeester en gemeentesecretaris zodat de positie van de raad als hoogste bestuursorgaan recht wordt gedaan. 
  • Stap 4 – Zorg ervoor dat de griffie ook in tijden van bezuinigingen op sterkte blijft. Je bent als raad kapitein op het schip. Bezuinigingen op je eigen ondersteunende bemanning ondermijnt je positie als kapitein. Realiseer je daarbij dat voor ondersteuning, onderzoek en opleiding voor de raad minder dan 1 procent van de gemeentelijke begroting is gereserveerd. 

Klankbordgroep

Wie als lid van de werkgeverscommissie actief wil zijn op landelijk niveau wordt uitgenodigd zich te melden voor de landelijke klankbordgroep werkgeverscommissieleden. Stuur een mail naar info@raadsleden.nl en meld je aan.

Meer informatie

Bekijk ook de 'Goede Raad'-videoreeks over goed werkgeverschap. Voor meer diepgang en verdere informatie kun je terecht op de digitale leeromgeving.