Accountant

Om het raadswerk goed en zorgvuldig uit te kunnen voeren, kan er gebruik worden gemaakt van de expertise van de accountant. 

De accountant kan een meerwaarde zijn op de beschikbare kennis in uw raad.

Om de rechtmatigheid van het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente te toetsen, stelt de raad een accountant aan.

De accountant dient de jaarrekening te controleren en daarover verslag uit te brengen, hij of zij controleert of alles in orde is en brengt verslag uit over eventuele onregelmatigheden.

Financiële kaders

Een belangrijke rol van de gemeenteraad is om de financiële kaders van de gemeente vast te stellen en de financiën van de gemeente te controleren. Met zijn vakexpertise helpt de accountant met het controleren van de jaarrekening van het college. Zo levert de accountant een bijdrage aan de controlerende en de koersbepalende en sturende rol van de gemeenteraad.

Het rapport van de accountant is zo een belangrijk hulpmiddel bij het controleren van het college, omdat het college door middel van de jaarrekening verantwoording aflegt over de uitkomsten van de taken die de raad haar opgedragen heeft.

De raad als opdrachtgever van de accountant

De accountant voert werkzaamheden uit in opdracht van de gemeenteraad. Voer als raad minimaal een keer per jaar een gesprek met de accountant over de financiële positie van de gemeente.

Als raad is het van belang om te zorgen voor voldoende beschikbaar budget voor de accountant om de raad goed te kunnen ondersteunen.