Griffie

De griffie(r) is de belangrijkste hulptroep van de gemeenteraad. Van belang is een goede relatie, voldoende capaciteiten en een gelijkwaardige positie. 

De griffier regelt de ondersteuning aan de raad en de commissies, in facilitair, praktisch en inhoudelijk (tactisch en strategisch) opzicht. Een sterke volksvertegenwoordiging en een sterke griffie zijn met elkaar verknoopt. Hun relatie veronderstelt een constructief samenspel.

De griffier heeft een adviserende functie voor de gemeenteraad, draagt zorg voor de informatievoorziening van de gemeenteraad en draagt zorg voor de communicatie namens de gemeenteraad.

De griffier vertegenwoordigt de raad bij interne overleggen met de organisatie en de driehoek, vertegenwoordigt de raad bij externe overleggen met regio, provincie, rijk en zorgt voor inzet en de relatie van de gemeenteraad met de accountant, rekenkamer en/of ombudsman.

De raad als werkgever

De raad is werkgever van de griffi­er. Hij bepaalt de ondersteuning aan de raad. Hij stelt de taakomschrijving van de griffi­er op, verstrekt mandaten en besluit over benoeming, schorsing en ontslag.

De raad is verantwoordelijkheid voor goed werkgeverschap en voor het goed functioneren van de griffier. De werkgeverscommissie, bestaande uit raadsleden, is verantwoordelijk voor deze taken.  

Meer weten? Meld je aan voor de bijeenkomsten over de werkgeversfunctie!

Veelgestelde vragen over de werkgeversfunctie

Vragen over de werkgeversfunctie? Bekijk hieronder de veelgestelde vragen en antwoorden.

Staat je vraag er niet tussen? Mail dan naar info@raadsleden.nl!

Tien treden van goed werkgeverschap

De tien treden van goed werkgeverschap geeft stappen voor de raad om een invulling te geven aan de rol als werkgever van de griffie(r). De stappen volgen logisch en getrapt op elkaar: zo moet aan een visie op de ondersteuning (griffie) een visie van de raad op het eigen functioneren vooraf gaan. 

Afhankelijk van de vraag waar een gemeenteraad mee zit dient hij op basis van het stappenplan een stap voorwaarts te zetten op de trap of eerst een stapje terug te doen. Het hiervoor gepresenteerde stappenplan vormt de ruggengraat van de wijze waarop wij informatie over de werkgeversrol van de raad aanbieden.