Lokale media

Voor het uitvoeren van de controlerende rol hebben gemeenteraden de informatie van inwoners nodig.

Lokale media (websites, kranten, weekbladen, radio en televisie) kunnen daarin in voorzien en leveren zo een belangrijke bijdrage om het bestuur te controleren.

Waakhond

Lokale media hebben in het democratische spel een waakhondfunctie en kunnen het debat over lokale vraagstukken en knelpunten faciliteren en uitdagen. Publicaties van lokale media kunnen raden helpen met de kaderstellende en controlerende taken.

Peiler

Voor raadsleden vormen de ontwikkelingen in de samenleving een permanente uitdaging. Hoe kunnen de emoties en opvattingen van inwoners een plek krijgen in de gemeente? Hoe gaat de raad om met maatschappelijk onbehagen en wensen van alle inwoners, niet alleen van zij die de weg toch al weten te vinden? 

De (lokale) media spelen een belangrijke rol in de informatievoorziening over (lokale) maatschappelijke vraagstukken, met het oog op het goed functioneren van de lokale democratie.

Raadsleden als lokale media

Het raadslid kan zelf ook als ‘lokale media’ fungeren, door op verschillende manieren bij te dragen aan de lokale en regionale nieuws- en informatievoorziening. Via sociale media kan er interactie met inwoners van de gemeente worden gezocht, kunnen andere raadsleden worden geënthousiasmeerd om gezamenlijk informatie over de raad te verspreiden, en kan voor inwoners relevante informatie worden gedeeld.  

Meer weten over deze hulptroep? Ga dan naar de digitale leeromgeving voor raadsleden.