Rekenkamer

Als (politiek) onafhankelijke hulptroep van de gemeenteraad controleert de Rekenkamer het gemeentebeleid door middel van onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentebestuur.

Anders dan de raad heeft de Rekenkamer meer tijd, ruimte en/of expertise om bepaalde aspecten van het gemeentebeleid te onderzoeken.

Het onderzoek van de Rekenkamer kan de inzichten van de raad vergroten, en de raad kan dit gebruiken om haar controlerende en kaderstellende taak beter in te vullen. Aanbevelingen van de Rekenkamer zorgen ervoor dat het beleid en uitvoering naar een hoger niveau wordt gebracht.

Onafhankelijk onderzoek

De rekenkamers bepalen zelf welk onderwerp zij willen laten onderzoeken. De Rekenkamer opereert namelijk onafhankelijk.

Om te komen tot onderzoek dat relevant is voor het werk van de raad, is het van belang dat er een goede verstandsverhouding bestaat tussen raad en rekenkamer.

Meer weten over de rekenkamer?

De rekenkamer als hulptroep voor de raad
De rekenkamer als hulptroep voor de raad
Het rekenkamerwerk in gemeenten (NVRR)
Het rekenkamerwerk in gemeenten (NVRR)
Wet versterking decentrale rekenkamer: Wat gaat er veranderen?
Wet versterking decentrale rekenkamer: Wat gaat er veranderen?