Commissies & Raadsvergaderingen

De gemeenteraad vergadert ongeveer één keer per maand. Daarnaast zijn er in elke gemeenteraad meerdere commissies die deelonderwerpen behandelen, zoals financiën, ruimtelijke ordening of zorg.

Deze commissies vergaderen vaker dan de raad, meestal om de week. Een gemeenteraadslid is vaak lid van meerdere commissies tegelijk. Een gemeenteraadslid is dus vaak meerdere avonden per week bezig met raadswerk. Daarnaast wordt een raadslid geacht om voor elke vergadering de juiste stukken gelezen te hebben en met inwoners gesproken te hebben over de onderwerpen om te weten wat er in de samenleving speelt.

Raadsvergaderingen

De gemeenteraad vergadert ongeveer één keer per maand. Daarnaast zijn er in elke gemeenteraad meerdere commissies die deelonderwerpen behandelen, zoals financiën, ruimtelijke ordening of zorg. Deze commissies vergaderen vaker dan de raad, meestal om de week. Een gemeenteraadslid is vaak lid van meerdere commissies tegelijk. Een gemeenteraadslid is dus vaak meerdere avonden per week bezig met raadswerk. Daarnaast wordt een raadslid geacht om voor elke vergadering de juiste stukken gelezen te hebben en met inwoners gesproken te hebben over de onderwerpen om te weten wat er in de samenleving speelt.