Wat krijgt een raadslid?

Wat krijgt een raadslid? Raadslid zijn is iets dat je doorgaans naast je baan doet. Overdag werken, in de avonduren vergaderen en op je vrije dag een werkbezoek. Sommige raadsleden die werken zélfs een dag minder, omdat hun raad moet overdag vergadert. Maar wat krijgt een raadslid als vergoeding daarvoor?

Het raadswerk kost gemiddeld 20 uur per week en in de meeste gevallen meer! Omdat het veel van een mens vraagt, staat daar een vergoeding tegenover. Lees hieronder hoeveel een gemeenteraadslid aan vergoeding krijgt.

Vergoeding raadsleden

In de onderstaande tabel zie je wat de maandelijkse vergoeding is die raadsleden per 1 januari 2024 ontvangen. Deze is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. Raadsleden krijgen geen wachtgeld.

Inwonertal Maandelijkse vergoeding

t/m 40.000

€  1.155,70

40.001-60.000

€ 1.503,12

60.001-100.000

€ 1.758,87

100.001-150.000

€  1.996,90

150.001-375.000

€ 2.326,32

375.001 en hoger

€ 2.832,19

Naast deze vergoeding ontvangen raadsleden ook een onkostenvergoeding. De onkostenvergoeding voor raadsleden is € 215,51.

Vergoeding commissieleden

Gemeenten hebben ook zogeheten commissieleden die geen raadslid zijn. Deze burgerleden (die in elke gemeente anders worden genoemd, zoals steunfractielid, fractievertegenwoordiger, duo-raadslid of commissielid) krijgen ook een vergoeding, gebaseerd op deelname aan de commissievergaderingen.

De vergoeding per (bijgewoonde) vergadering voor deze commissieleden is sinds 1 januari 2024: 

Inwonertal Vergoeding per vergadering

Tot en met 10.000

€ 72,54

10.001-20.000

€ 80,20

20.001-50.000

€ 96,21

50.001-100.000

€ 118,37

100.001-250.000

€ 151,20

>250.000

€ 191,67

LET OP: De vergoeding voor commissieleden geldt per bijgewoonde vergadering. De gemeente kan echter besluiten om te kiezen voor het uitbetalen van een vrijwilligersvergoeding, die per maand of per jaar kan worden uitgekeerd. Meer informatie over de vergoedingsregeling. 

Opbouw werkzaamheden

Een raadslid besteedt gemiddeld tussen de 16 en de 20 uur per week aan het raadswerk. In die uren doet een raadslid een hoop verschillende dingen. Het belangrijkste is natuurlijk de raadsvergadering zelf. Deze duurt vaak een hele avond, maar is wel maar één keer per maand in de meeste gemeenten. Commissievergaderingen zijn vaker: vaak om de week. Als raadslid vergader je ook nog met je eigen fractie, al dan niet in aanwezigheid van steunfractieleden, duo-raadsleden of een afvaardiging van het partijbestuur.  Daarnaast mag van een raadslid verwacht worden dat hij het contact met de inwoners van de gemeente onderhoudt door regelmatig werkbezoeken af te leggen en met belangenverenigingen in gesprek te gaan. Om dit alles goed te kunnen doen moet een raadslid veel lezen en veel gesprekken voeren. Een raadslid dat van alles waar hij zich mee bezighoudt goed op de hoogte wil zijn, zal per week ook nog vele uren bezig moeten zijn met het lezen van stukken, nota en rapporten die het college en de griffier aanleveren.

Meer informatie

Meer informatie over de rechtspositieregelingen van raadsleden vindt u op de pagina Rechten van het Raadslid.