U bent hier

Omgevingswet: heeft uw gemeente al een beleid?

De implementatie van de Omgevingswet is één van de grootste opgaven voor de nieuwe raad. De wet vraagt een andere benadering van de fysieke leefomgeving en een wezenlijke andere opstelling van overheden. Niet alleen van uitvoerende organisaties, maar nadrukkelijk ook van de gemeenteraad. Belangrijk is daarom dat de gemeenteraad de implementatie actief stuurt. 

De komende jaren zijn keuzes aan de orde die kaderstellend zijn voor het omgevingsbeleid in de komende jaren. Tijdens de workshop kaderstelling Omgevingswet worden verschillende vraagstukken geconcretiseerd, ontstaat er inzicht in kaderstelling bij de Omgevingswet en is er een gespreksagenda raad – college over kaderstelling bij de Omgevingswet.

Doelgroep

Raadsleden

Duur

Dagdeel

Opleiders

Berenschot

Inschrijven?

Lees verder