U bent hier

Opleidingen

Coaching voor raads- en collegeleden

Wil je als raadslid of wethouder graag werken aan jouw persoonlijke ontwikkelpunten als het gaat om debatteren of het voorzitten van vergaderingen? Met deze training heb je een dagdeel om te werken aan elementen die je graag wil verbeteren. Je wordt bijgestaan door een ervaren gemeentetrainer die vooraf met jou een programma opstelt dat volledig is afgestemd op jouw specifieke leerdoelen.

Doelgroep                           Raadsleden, wethouders

Opleider                              Nederlands Debat Instituut

Inschrijven?

Onderhandelen

Wil je als raadslid een eigen stijl van onderhandelen ontwikkelen om vaker tot gewenste uitkomsten te kunnen komen met anderen? Deze training geeft inzicht in de basisprincipes van onderhandelen, leert je effectief onderhandelen aan de hand van een gepersonaliseerde stijl en zorgt dat je vaker win-win situaties kunt creëren.

Doelgroep                      Raadsleden

Opleider                         Van Velzen Development

Inschrijven?

-> Lees verder

Het integriteitsgesprek

Wil je als raad betere afspraken maken over normen en waarden? In deze training gaan raads-, commissie- of/en collegeleden met elkaar het gesprek aan over normen en waarden. Dit gesprek zet de raadsleden aan het denken. Aan het einde van de training komen ze tot gezamenlijke normen en waarden en durven ze elkaar makkelijker op (potentieel) normoverschrijdend gedrag aan te spreken.

Doelgroep                         Raads- en commissieleden, wethouders

Opleider                            Nederlands Debat Instituut

Inschrijven?

Ethisch en integer handelen

Wil je weten wat het betekent om ethisch verantwoord om te gaan met kwesties binnen een grijs gebied? Deze training biedt waardengedreven handvatten om ethisch en integer handelen binnen je organisatie te waarborgen en hanteert een praktische aanpak met praktijkvoorbeelden ter oefening. 

Doelgroep                             Raadsleden, wethouders

Opleider                                Berenschot

Inschrijven?

-> Lees verder

Raad en Daad - 'Intergemeentelijke samenwerking'

Wil je als raadslid je inzicht in en grip op regionale samenwerkingsverbanden versterken? Deze training biedt inzichten in verschillende theoretische, formele en praktische aspecten van regionale samenwerkingsverbanden en welke mogelijkheden je als gemeenteraad(slid) daarin hebt.

Doelgroep                         Raadsleden

Opleider                            Segment

Inschrijven?

-> Lees verder

Debattraining voor gemeenteraadsleden

Wil je als raadslid je overtuigingskracht in debat en presentatie verbeteren? Deze training beoogt deelnemers in staat te stellen om in een politieke situatie doeltreffend te overtuigen. Hierbij is aandacht voor het gebruiken en doorzien van retorische technieken, het krachtig neerzetten van een standpunt, doelgericht interrumperen, non-verbale communicatie en het verbinden met burgers en bezoekers.

Doelgroep                              Raadsleden

Opleider                                 Het Debatbureau

Inschrijven?

Opgavegerichte gemeenteraad

Wil je als raadslid weten welke rol de gemeenteraad in kan nemen als het gaat om nieuwe ontwikkelingen zoals burgerparticipatievormen en (regionale) samenwerkingsvormen? Deze training biedt inzicht in de formele taken en verhoudingen die hiermee gemoeid zijn, hoe de raad een transformatie richting een gewenste situatie kan leiden en welke praktische tools de raad ter beschikking heeft.

Doelgroep                          Raadsleden

Opleider                             Vitale Overheid

Inschrijven?

Lezen van beleid

Ben je als raadslid nog zoekende naar de manier waarop je snel tot de kern van beleidsstukken kunt komen? Deze training leert je hoe je met meer gemak de kern van de zaak, de hoofdlijnen en kaders, kunt vinden en ontdek je zelfs de dingen die er niet in staan.

Doelgroep                         Raadsleden

Opleider                            Topstukken

Inschrijven?

-> Lees verder

Training (burger)participatie voor de raad

Wil je weten hoe je je als raadslid moet opstellen als het gaat om burgerparticipatie en welke factoren leiden tot het succes van een burgerparticipatietraject? Deze opleiding biedt inzicht in de centrale  vraag: hoe voer je als raad/raadslid een relevant gesprek met je inwoners? Er wordt ingezet op bewustwording van de raad en het inzichtelijk maken van valkuilen en succesfactoren van participatie.

Doelgroep                              Raadsleden, griffiemedewerkers

Opleider                                 Communicatie- en participatiebureau SIR

In de gemeente gebeurt het: vertegenwoordiging en contact met burgers

Wordt er in jouw gemeente gezocht naar een manier om meer tijd beschikbaar te stellen voor contact met en vertegenwoordiging van burgers naast het vergaderwerk? In deze training wordt aandacht besteed aan de juiste houding jegens burgers onder raads- en commissieleden en griffiemedewerkers. Het programma wordt afgestemd op de vraagstukken van de deelnemers.

Doelgroep                          Raads- en commissieleden, griffiemedewerkers

Opleider                             Sezen Academy

Inschrijven?

Raad en Daad - 'Begroting en rekening'

Wil je als raadslid inzicht krijgen in het belang van de begroting en jaarrekening van jouw gemeente? Deze training leert je om de voor jou belangrijke onderdelen effectief uit een omvangrijk boekwerk te filteren en om het belang van de relevante onderdelen voor jouw doeleinden (denk aan kaderstellen en controleren) inzichtelijk te maken.

Doelgroep                           Raadsleden

Opleider                              Segment

Inschrijven?

Media- en cameratraining

Wil je als raadslid leren omgaan met het toenemende belang om je in de media te presenteren en hoe je jezelf houding geeft voor de camera? Deze opleiding biedt deelnemers de kans om beter om te leren gaan met de camera, een overtuigendere presentatie neer te zetten en de boodschap af te stemmen op het juiste publiek. Belangrijke elementen zijn tevens leren improviseren en non-verbale communicatie.

Doelgroep                           Raadsleden

Opleider                              Nederlands Debat Instituut

Inschrijven?

Dilemmatraining

Wil je als raadslid weten wat aanvaardbaar gedrag is en op welke ethische valkuilen je zult moeten letten? Deze training biedt inzicht in persoonlijke afwegingen en interpretaties waar waarden en motieven in conflict raken. Om daarmee om te gaan reikt een dilemmatraining handvatten aan.

Doelgroep                           Raadsleden

Opleider                              Necker van Naem

Inschrijven?

-> Lees verder

Communicatietraining voor nieuwe raadsleden

Wil je leren welke communicatievaardigheden je kunt verwachten nodig te hebben als (nieuw) raadslid? Deze cursus biedt een uitgebreid inzicht in bijvoorbeeld de opzet van raadsvergaderingen, het aanleren van debat- en presentatietechnieken, hoe je informeel kunt onderhandelen met andere raadsleden en hoe je efficiënt vergaderstukken door kunt werken met behulp van snellezen.

Doelgroep                           Raadsleden

Opleider                              Loo van Eck

Inschrijven?

Beleidsindicatoren: meer inzicht in beleidsdoelen en prestaties

Wil je weten welke informatie je nodig hebt om de effecten en prestaties van je gemeente meetbaar en inzichtelijk te maken? Deze training helpt je om je sturende en controlerende taak goed uit te kunnen oefenen door je te leren over de bruikbaarheid en wenselijkheid van beleidsindicatoren en welke voorwaarden je wel of niet zou moeten/kunnen stellen om tot ontwikkeling van goede beleidsindicatoren te komen. 

Doelgroep                            Raadsleden, wethouders

Opleider                               JE Consultancy

Inschrijven?

Voorzitten & Gespreksleiden

Wil je weten welke vaardigheden je als voorzitter nodig hebt om discussie in goede banen te leiden? In deze opleiding krijg je concrete handvatten aangereikt om bijeenkomsten en vergaderingen te begeleiden. Je leert onder andere hoe je de toon van een bijeenkomst zet, hoe je alle deelnemers aan het woord laat, sturing houdt op het gesprek, en levendig debat aanwakkert zonder de controle kwijt te raken.

Doelgroep                        Raadsleden, wethouders

Opleider                           Debatrix

Inschrijven?

Bewust Beïnvloeden

Wil je leren hoe je anderen kunt beïnvloeden tijdens een debat? In deze opleiding wordt een op psychologische inzichten gestoelde aanpak gehanteerd om inzicht te geven in de werking van gedrag van jezelf en anderen gedurende een gesprek of debat. Na deze training kun je beter leiding nemen in gesprek en debat door je eigen gedrag te controleren en je vaardigheden te verbeteren, en anderen je punt voor je te laten maken.

Doelgroep

Opleider                                Debat.nl

Inschrijven?

Introductietraining Omgevingswet

Wil je je kennis over de Omgevingswet vergroten en de consequenties herkennen voor de eigen praktijk? Deze opleiding geeft inzicht in de doelen en filosofie van de Omgevingswet, de stand van zaken van het wetgevingsproces, integratie van huidige wetten en de kerninstrumenten beschikbaar om te sturen bij uitvoering van de Omgevingswet.

Doelgroep                          Raadsleden

Opleider                             BRO

Inschrijven?

Masterclass politieke keuzes in het sociaal domein

Ben je als (nieuw) raadslid benieuwd naar de laatste ontwikkelingen in het sociaal domein? Of wil je weten welke formele middelen je kunt gebruiken om te sturen in dit domein? Dan is de masterclass politieke keuzes in het sociaal domein iets voor jou. Naast relevante achtergrond en ontwikkelingen van wetgeving, krijg je concrete draaiknoppen aangereikt: aanpassingen die je kan doen om invulling te geven aan jouw keuzes in het sociaal domein.

Mindmappen: sneller en innovatiever denken

Wil je grip houden op je goede ingevingen en leren hoe je deze efficiënt omzet in juiste beslissingen? In de cursus mindmappen leer je dé manier hoe je kunt brainstormen om je probleemoplossend vermogen te maximaliseren. Het ordenen van je eigen denken staat hierin centraal en je leert hoe je dit benut in het maken van (digitale) mindmaps om complexe problematiek snel te doorgronden.

Doelgroep

Opleider                        Timension

Inschrijven?

-> Lees verder

Presenteren en Debatteren voor Raadsleden

Wil je leren hoe je je politieke kernboodschap bijschaaft en je betoog structureert in debat? In deze training leer je als raadslid politiek debatteren, overtuigend presenteren en scherp interrumperen. Hierbij wordt een praktijkgerichte aanpak gericht op overtuigingskracht gehanteerd.

Doelgroep                           Raadsleden

Opleiders                            Anita de Jong Trainingen

Inschrijven?

-> Lees verder

Excellent onderhandelen

Er zijn grofweg vaak twee manieren hoe je kunt onderhandelen: hard of zacht. In negen videocolleges leer je hoe je beide invalshoeken kunt gebruiken volgens de Harvard-methode.

Onderhandelingstechnieken

Drie videocolleges over onderhandelingstechnieken: eisen stellen, gecontroleerd bluffen, tactische concessies doen en alles wat er nog meer bij komt kijken.

 

Non-verbale communicatie

Non-verbale communicatie is elke vorm van uitwisseling van boodschappen zonder het gebruik van woorden. Het gaat om je lichaamstaal.

Non-verbale communicatie heeft verschillende aspecten:

  • Lichaamshouding en motoriek (bijvoorbeeld de manier waarop je loopt)
  • Gebaren (je steekt je duim op als je het ergens mee eens bent)
  • Gezichtsuitdrukkingen (je schudt nee als je het ergens niet mee eens bent)
  • Uiterlijk (je kleedt je netjes aan als je een sollicitatiegesprek hebt)

Module volgen?

Succesvol voorzitten

Wat maakt het voorzitten van een politieke vergadering bijzonder? Het is heel wat anders dan het voorzitten van een teamoverleg op kantoor of de bestuursvergadering van de tennisclub. Het vraagt echt andere kwaliteiten van de voorzitter. Daar gaat deze handleiding over. 

Om een aantal situaties te verduidelijken hebben de voorzitters speciaal voor deze handleiding een aantal instructiefilmpjes opgenomen. De linkjes naar deze filmpjes vindt u in de tekst. Het terugkijken en bespreken van fragmenten was van groot belang in ons leerproces.

Timemanagement matrix

Deze infographic geeft inzage in de Timemanagement matrix van Eisenhouwer. Hoe belangrijk en urgent zijn de zaken die op u af komen? Hier leert u een manier om te prioriteren en werkdruk te organiseren.

De Eisenhower matrix is een veelgebruikt model binnen timemanagement. Het zet enerzijds urgentie en anderzijds belangrijkheid van taken en opdrachten tegen elkaar in het licht en het helpt om prioriteiten te stellen.

Persoonlijke effectiviteit

Via de infographic in de leeromgeving komt u bij essentials over de volgende onderwerpen:

  1. De 7 eigenschappen van effectief leiderschap van Covey
  2. Kernkwaliteiten van Ofman
  3. De regels van feedback en assertiviteit
  4. Het belang van empathie

Module volgen?

Lees verder

Alle touwtjes in MIJN handen - Training Voorzitten & Gespreksleiden

Deze training is een uitgelezen kans voor raadsvoorzitters om aan de slag te gaan met het verbeteren van de vaardigheden die te maken hebben met het voorzitten en het leiden van de gesprekken in de raadsvergadering. Een gesprek leiden behoort tot de belangrijke taken van het voorzitter-zijn.

Je leert technieken waarmee je een sessie leven inblaast en iedere aanwezige laat participeren. Daarnaast leer je een levendig debat te bevorderen zonder de controle te verliezen en oefen je meer met het inbrengen van de geschikte interactievormen.

Voorzitterstraining voor raadsleden

Lopen raads- of commissievergaderingen vaak uit? Houden raadsleden zich niet altijd aan de afgesproken regels of lopen vergaderingen soms zelfs uit de hand met een politieke escalatie tot gevolg? Dit kan schadelijk zijn voor het beleid van de gemeente. Vaak ontsporen vergaderingen omdat de voorzitter niet op tijd ingrijpt.

Tijdens de training worden voorzitters daarom van alle instrumenten voorzien om de teugels te laten vieren waar het kan en om de vergadering strak te leiden waar het moet.

Doelgroep

Slagvaardig voorzitten

Vergroot het inzicht en de vaardigheden van als voorzitter om effectief vergaderingen te leiden. Oefen met het openen van agendapunten en discussie leiden. Leer effectief samenvatten en concluderen.

Aan bod komen ook de principes van sterk en actief voorzitten, de orde en tijd bewaken, handhaving van spelregels en effectief ingrijpen in moeilijke situaties.

Doelgroep

Voorzitters, plaatsvervangers en griffie

Duur

1 of 2 dagdelen, afhankelijk van de behoefte

Voorzitten

Voorzitters vervullen een sleutelrol in het vormgeven van het democratische proces en in het doorvertalen van de wensen van de raad over het democratische debat. De training begint met theorie en tips, waarbij wordt ingegaan op de lokale praktijk.

Thema’s: succesfactoren, sturen op effectiviteit en sfeer, de kracht van LSD (luisteren - samenvatten - doorvragen) en de zeven functies van een samenvatting. Ook priming (spelen met de setting van de vergadering) en non-verbale beïnvloeding komen aan bod.

Doelgroep

Raad en Daad: Intergemeentelijke samenwerking – Hoe houdt u er grip op?

Het aantal samenwerkingsverbanden neemt toe en gemeenten willen zichzelf steeds meer ontwikkelen als ‘regiegemeente’. ‘Grip op gemeenschappelijke regelingen’ is hierdoor een kreet die steeds vaker geroepen wordt in de diverse gemeenten.

Maar wat is ‘grip’ nu eigenlijk? Hoe verkrijg je dat? En in hoeverre is het eigenlijk wel mogelijk om grip te hebben op taken die je buiten de deur hebt gezet? En welke rechten en plichten heb je al raadslid hierin?

Doelgroep

Raadsleden

Duur

Omgevingswet: heeft uw gemeente al een beleid?

De implementatie van de Omgevingswet is één van de grootste opgaven voor de nieuwe raad. De wet vraagt een andere benadering van de fysieke leefomgeving en een wezenlijke andere opstelling van overheden. Niet alleen van uitvoerende organisaties, maar nadrukkelijk ook van de gemeenteraad. Belangrijk is daarom dat de gemeenteraad de implementatie actief stuurt. 

De komende jaren zijn keuzes aan de orde die kaderstellend zijn voor het omgevingsbeleid in de komende jaren.

Raad en Daad: Kaders stellen – Zonder kaders is het college stuurloos

Een van je rollen als raadslid is kaders stellen. Kaderstelling is geen begrip dat is vastgelegd in de Gemeentewet of in de Wet dualisering gemeentebestuur. Het een keuze die raadsleden maken om actiever hun invloed op de hoofdlijnen van het beleid te laten gelden.

Goede kaders maken het voor de raad mogelijk politieke verantwoording af te leggen aan de samenleving over belangrijke politieke keuzes en prioriteiten. Om heldere kaders aan te kunnen geven is het belangrijk je steeds af te vragen wat je wilt bereiken met het gevraagde beleid, wat je wilt meten en hoe je dat wilt meten.

Geen speld tussen te krijgen - Training Helder Argumenteren

Als raadslid ga je de confrontatie aan met politieke tegenstanders. Daarom is helder argumenteren een vaardigheid die je goed onder de knie moet hebben. Een standpunt moet je niet alleen goed formuleren, maar nog beter kunnen onderbouwen. In deze training krijg je effectieve trucs aangereikt om jouw argumenten kernachtig, maar krachtig over te brengen.

Je kunt moeiteloos verschillende argumentatiestrategieën toepassen, in minder woorden meer zeggen en je argumentatiestructuur zelfstandig effectief maken.

Doelgroep

Meer politiek over stoeptegels. Het kaderstellend debat in de praktijk. - Kaderstellen, want het hoogste orgaan ben je niet voor niks

Met dit programma worden gemeenteraden geholpen met het verstrekken van kraakheldere opdrachten aan het bestuur, waar het politiek kader helder in is. Je krijgt uitgangspunten voor een kaderstellend debat en leert technieken en vaardigheden om dit goed uit te voeren.

Je hebt een gedeeld beeld over wat een goede vergadering en een politiek proces moet opleveren. Je bent in staat zelf te beoordelen of een vergadering voldoende heeft opgeleverd, zonder in een nieuwe politieke discussie te vervallen.

Doelgroep

Raadsleden

Debatteren voor raadsleden

Leer als raadslid hoe je een goed duaal debat moeten voeren. Een debat op hoofdlijnen waarin standpunten krachtig, herkenbaar en stevig onderbouwd zijn. Waarin je de confrontatie met politieke tegenstanders opzoekt.

Zo weet het publiek waar de fractie voor staat. Leer de juiste structuur in het debat aanbrengen, het betoog van je opponent onder de loep te nemen en een debat te voeren met overtuigingskracht.

Doelgroep

College, raadsleden, iedereen die een krachtig duaal debat wil kunnen voeren

Raad en Daad: Instrumentarium raadsleden (basismodule) Een gereedschapskist vol

Als gemeenteraadslid heb je verschillende instrumenten die je kunt inzetten om de beoogde doelen te halen. In deze workshop maak je kennis met die instrumenten en leer je wanneer deze kunnen worden ingezet. Het is de basis voor het raadswerk. 

Deze module is onmisbaar om de andere Raad en Daad modules te kunnen volgen. Daarin wordt inhoudelijker en praktijkgericht op de diverse rollen van een raadslid ingegaan.

Doelgroep

Raadsleden

Duur

1 dagdeel

Politiek onderhandelen

Doelgroep

Raadsleden

Duur

1 dagdeel

Opleiders

De Beuk Organisatieadvies

Leerlijn (nieuwe) raadsleden

Als gemeenteraadslid is het van belang dat je een goed inzicht hebt in het functioneren van de raad en bijbehorende samenwerkingsvormen. Alleen dan kun je zowel je kaderstellende als controlerende taak naar behoren uitvoeren.

Hiervoor is een modulaire leerlijn ontwikkeld. Deze leerlijn maakt je bewust van je rolinvulling als raadslid in relatie tot College van B&W, ambtelijke organisatie en binnen de gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Van ‘Moderne bezuinigingen’ tot ‘Hoe lees ik een begroting en een jaarrekening’.

Doelgroep

Hoe werkt de gemeente

Hoe ziet de gemeentelijke organisatie eruit? Welke rol spelen de burgemeester, de raad, het college, de gemeentesecretaris en de griffier? Maar ook: Hoe komt de gemeente aan zijn geld en met wie werkt de gemeente allemaal samen om tot resultaten te komen? Er wordt ook aandacht gegeven aan overeenkomsten en verschillen tussen het werken in een klein en grote gemeente.

Doel van deze tweedaagse training is om je meer kennis en inzicht te bieden over hoe de gemeente georganiseerd is en hoe het werkt binnen een gemeente.

Doelgroep

Gemeenteraad en informatievoorziening

De controlerende rol van de gemeenteraad staat of valt met een adequaat systeem van informatievoorziening. De griffies spelen hierin een cruciale rol, maar ook gemeenteraden moeten duidelijk aangeven welke informatie men wel en welke men niet wil.

Te veel informatie is even erg als te weinig informatie. Informatie is lang niet altijd objectief en dan rijst de vraag hoe de gemeenteraden die informatie kunnen objectiveren? Het gaat hier om macht en tegenmacht en dat vereist bezinning op de manier waarop informatiestromen worden geordend.

Het Raadswerk

De gemeenteraad heeft verschillende taken: kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende. In de training worden handvatten gegeven om deze rollen effectief te kunnen vervullen.

Je leert onder andere welke bevoegdheden de raad heeft, welke instrumenten de raad ter beschikking heeft, welke informatiebronnen handig zijn. Maar ook wat je functie inhoudt, hoe je met kiezers omgaat en hoe je je rol kunt vormgeven.

Doelgroep

Gemeenteraden, commissies, en politieke fracties (inclusief fractieondersteuning)

Onlineleergang Het Politieke Handwerk

Als raadslid moet je van vele markten thuis zijn en de beschikking hebben over aardig wat vaardigheden. Geen wonder dat je soms het gevoel hebt dat je tekortschiet en twijfelt aan je capaciteiten. Meestal bestaat er echter weinig mogelijkheid om hierover te praten, laat staan er een oplossing voor te vinden.

Als coach, met veel ervaring in de lokale politiek, geeft Anita de Jong de mogelijkheid om dat in alle rust te doen, vanuit je eigen huis, achter je eigen computer via de webcam (skype) en via e-mail.

Deugt u? Integriteit en de dilemma’s van het politieke ambt. Omgaan met de dilemma’s van het politieke ambt

Hoe houd je je kompas op orde en laat je zien dat er van verstrengeling van belangen geen sprake is? Ieder raadslid krijgt te maken krijgt met integriteit: wensen van de achterban, wrijving tussen het verkiezingsprogramma en stemgedrag, het snijvlak tussen eigen en algemeen belang.

Dit programma is voor politieke ambtsdragers om de grenzen van integriteit te verkennen en in de raad bespreekbaar te houden.

Doelgroep

Raadsleden

Duur

Afhankelijk van behoefte 1 of 2 dagdelen

Integriteit

Wat is integer gedrag? Veel gemeenten beschikken over gedragscodes, maar integriteit is eigenlijk niet in regels te vatten. Uiteindelijk komt het op onszelf als mens aan. Integriteit gaat om gedrag, houding en communicatie. En in de kern om ons persoonlijke en collectieve geweten. Raadsleden staan bloot aan verleidingen.

Hoe behoed je jezelf en elkaar voor uitglijders? Hoe maak je de juiste morele afwegingen en hoe verantwoord je je keuzes? Je herkent na de workshop integriteitsdilemma’s en leert omgaan met moreel ingewikkelde dilemma’s.

Integriteit

Integriteit, toegespitst op de nieuwe gedragscode en de nieuwe rol voor de burgemeester. Burgers, bestuurders en ambtenaren; iedereen is ervan overtuigd dat de overheid integer moet handelen. En toch halen de voorbeelden van niet-integer handelen bijna wekelijks de media.

In deze masterclass wordt uitgebreid ingegaan op de nieuwste opvattingen en formele kaders die het vertrouwen van de burger in het openbaar bestuur moet versterken. Daarnaast wordt je meegenomen in een aantal lastige dilemma’s in de relatie tussen bestuurder en ambtenaar.

Integriteit voor raadsleden

Bestuurlijk Nederland is gebaat bij een integer bestuur. Steeds vaker merken we dat de onderwereld en de bovenwereld met elkaar verweven worden of al zijn.

In deze training wordt uitgebreid ingegaan op de casuïstiek van deelnemers, maar ook op integriteitsontwikkelingen en Nederland. Dilemma’s worden besproken en oplossingsvarianten geformuleerd.

Doelgroep

(Beginnende) raadsleden, fractieassistenten

Duur

2 dagdelen

Raad en Daad: Integriteit – Soms gaat het onbedoeld mis

Van politici en bestuurders wordt in hun doen en laten een integer gedrag verwacht. Toch gaat het soms - onbewust - mis. Het is een van de oorzaken waardoor de kloof tussen politiek en burger groter is geworden.

In de module integriteit maak je kennis met de verschillende voorschriften die er op het gebied van integriteit bestaan. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt geleerd hoe je als politicus en bestuurder de valkuil van niet integer handelen kunt vermijden.

Doelgroep

Raadsleden

Politieke en bestuurlijke sensitiviteit

Hoe kun je je (politieke) doelstellingen bereiken, ook als je niet de meerderheid hebt? Hoe krijg je zicht op de zogenaamde ‘weak signals’ uit de maatschappij? Hoe kun je deze inzetten voor de eigen doelstellingen? Op welke wijze is samenwerken met andere partijen mogelijk? Wat kunnen we leren van ervaringsdeskundigen?

De consequenties van verwijdering tussen de horizontale en verticale werelden van politiek en maatschappij worden besproken, maar ook mogelijkheden die burgerparticipatie ons biedt. Aandacht voor recente ontwikkelingen zoals Code-oranje.

Conflicthantering: assertief en constructief omgaan met tegenstrijdige belangen

Wilt je beter leren omgaan met conflicten, bemiddelen en problemen oplossen? In deze effectieve training Conflicthantering leer je op constructieve wijze om te gaan met belangen en conflicten. Daarbij is de aanpak gericht op een positief resultaat voor alle betrokken partijen.

Je ontwikkelt jouw empathisch vermogen en leert signalen te herkennen en hierop te anticiperen. De training is zeer persoonsgericht. Na de training ga je beter om met conflicten

Doelgroep

 

Opleiders

De schaduwzijde van de spotlights: Hoe ga je om met een boze burger? Omgaan met agressie, bedreiging en geweld in het politieke ambt

De schaduwzijde van de spotlights: Hoe ga je om met een boze burger? Omgaan met agressie, bedreiging en geweld in het politieke ambt

Bijna de helft van alle politieke ambtsdragers krijgt er mee te maken. Van pesten op sociale media tot aan persoonsgeweld. Je leert anticiperen op agressie en je mentale weerbaarheid versterken. Daarnaast wordt dit onderwerp tussen raadsleden onderling meer bespreekbaar.

Doelgroep

Raadsleden

Duur

1 of 2 dagdelen

Raad en Daad: Moties en amendementen. Hoe schrijf ik die?

Het aannemen van een motie of amendement is een middel van de gemeenteraad om invloed uit te oefenen op het beleid van de gemeente. Maar wat is nu een goede motie of een goed amendement? Hoe schrijf je een goede motie en hoe dien je deze in? Wat is eigenlijk het verschil tussen een motie en een amendement? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens deze module.

Doelgroep

Raadsleden

Duur

1 dagdeel

Opleiders

Segment

Training Uw rechten als raadslid

Een raadslid beschik je over een flink aantal mogelijkheden om politiek te bedrijven. Moties, amendementen en het vragenrecht zijn slechts enkele middelen die je hebt om het college bij te sturen en de gemeente te verbeteren.

Door deze instrumenten goed te gebruiken kun je daadwerkelijk een verschil maken in jouw periode als raadslid. Tijdens deze training leer je welke instrumenten je hebt, in welke situatie je welk instrument het beste in kunt zetten en waarom.

Doelgroep

Raadsleden

Effectief Communiceren

Op welke manier neem je de leiding in een gesprek en pak je hem terug wanneer je hem verliest? Op welke manier kun je effectief communiceren zodat de ander jouw feedback accepteert? Wat is het effect dat jij hebt op een ander en hoe kun je dit positief beïnvloeden?

Haal meer uit je communicatie binnen verschillende soorten gesprekken. Je hebt uiteindelijk de kennis, vaardigheden en structuur om beter in te spelen op het gedrag van een ander. Zo haal je meer rendement en plezier uit de verschillende gesprekken die jij voert.

Duur

Raad en Daad: Raadscommunicatie – De basis

In deze workshop maak je kennis met de doelstellingen van communicatie in het algemeen. Ook wordt ingegaan op specifieke communicatie voor de raad.

Je leert meer over doelgroepen en middelen, zenden en ontvangen, ruis op de lijn, verwachtingen over communicatie en communicatie voor jouw fractie of voor de raad. Tot slot worden de trends in communicatieland bekeken, zoals social media en de participatiemaatschappij.

Doelgroep

Raadsleden

Duur

1 dagdeel

Inspiratietraining communicatie voor de raad

Hoe communiceer je als raadslid met je inwoners? Er zijn veel nieuwe middelen en mogelijkheden voor inwoners om hun mening te geven en invloed uit te oefenen. Hoe ga je daar als raad en als raadslid mee om?

Deze training kan een onderdeel zijn van het introductieprogramma voor de nieuwe raad.

Doelgroep

Raadsleden, griffiers, communicatieadviseurs van publieke organisaties

Duur

2,5 uur

Opleiders

Coachend leiderschap

Jij bent de inspiratiebron voor je medewerkers. Je wilt hen laten werken vanuit hun eigen kracht en talent. Maar je hebt ook jouw belang als leidinggevende en moet de team- en organisatietargets halen. Kan dat samen? Wel als je een coachend leider bent. Deze training helpt je om jouw coachend leiderschap verder te ontwikkelen.

In Coachend Leiderschap vind je de balans tussen jouw rollen. Daarnaast ontdek je wat leidinggeven en coachen betekenen bij nieuwe organisatievormen zoals Agile of Scrum. Je leert om bewust om te gaan met jouw rol als coach en leidinggevende.

Kritisch lezen van raadsvoorstellen

Wil je goed kaders kunnen stellen op basis van de informatie die je krijgt? Wil je gedegen je controlefunctie uitoefenen? Deze training is gericht op het toetsen van raadsvoorstellen.

Het gaat dan om de stukken ter informatie, besluitvorming en controle. Dit doe je door te oefenen, te ervaren en te bespreken.

Doelgroep

Raadsleden, griffiers, raadsadviseurs, leden van het presidium

Duur

2,5 uur

Opleiders

Kritisch lezen van beleid

Als lezer bent je niet altijd thuis in de materie. Toch wil je een goed oordeel geven, de kern en hoofdlijnen vinden en de juiste vragen stellen.

Na deze training vind je met meer gemak de kern van de zaak, de hoofdlijnen en kaders en ontdek je zelfs ontbrekende punten. Je kunt beter gericht feedback geven aan de schrijvers, zodat de kwaliteit van alle stukken toeneemt.

Doelgroep

Raadsleden, ondernemingsraadleden, cliëntenraadleden, betrokken burgers

Duur

2,5 uur

Cursus snellezen en mindmapping

Snellezen en mindmapping helpt je om teksten heel snel te lezen en veel beter te onthouden. Bovendien bespaart het veel tijd. Tijdens de training zal je ervaren dat je zelfs zonder hulpmiddelen sneller kunt lezen zonder begrip te verliezen. Door het maken van een mindmap kun je het begrip van een tekst verbeteren.

Het resultaat is minimaal een verdubbeling van de leessnelheid met beter begrip. Je bent in staat om heel snel nieuwe ideeën en innovaties te bedenken en begrijpt en onthoudt complexe informatie sneller en beter, denk hierbij aan dossierkennis.

Raadsvoorstellen beoordelen

Vergroot je effectiviteit door snel en scherp raadsvoorstellen te beoordelen. Als raadslid wil je politieke idealen realiseren. In de praktijk komt deze wens vaak neer op een concrete keuze: ben ik voor of tegen dit raadsvoorstel? Dat is doorgaans geen makkelijke vraag, gezien de veelheid aan voorstellen en de vaak complexe materie.

Tijdens de training bepaal je aan de hand van een denkmodel snel je positie ten opzichte van een voorstel, langs je eigen politieke meetlat. Dat geeft je grip op je politieke werk, zorgt voor een scherpere inbreng in de raadszaal en scheelt je tijd.

Analyse en Advies

Neem heldere besluiten, voer betere debatten en laat politieke verschillen meer spreken. Een goed politiek debat vervult meerdere functies, die samen de essentie van democratie zijn. De training pakt de vaardigheid van de deelnemers in het politieke proces en de cultuur en structuur van vergaderen aan.

Binnen no-time krijg je inzicht in de eigen vergadercultuur en – structuur, en bruikbare handvatten om deze direct te verbeteren.

Doelgroep

Gemeenteraden

Duur

Dagdeel

Raad en Daad: Lezen van beleid - Wat staat er eigenlijk en – net zo belangrijk – wat staat er niet in?

Als lezer ben je niet altijd thuis in de materie. Toch wil je een goed oordeel geven, de kern en hoofdlijnen vinden en de juiste vragen stellen.

De training is gericht op het toetsen van beleidsstukken. Na een korte introductie over beleid krijg je een uitleg over het Focusmodel, waarmee je met meer structuur kunt lezen. Daarna oefenen je in het lezen en beoordelen van beleidsstukken op de kwaliteit.

Doelgroep

Gemeenteraadsleden, fractie-ondersteuners, griffiers

Duur

Raadslid en Open Overheid

Welke informatie kan de gemeente delen met bewoners? Hoe kan een gemeente meer gebruik maken van open data? Door openbaarheid en transparantie krijgen bewoners zicht op de inzet en prestaties van de gemeente.

Wat is de rol van raadsleden hierbij? Je leert om beter gebruik te maken van data en informatie, data gedreven sturing en het mobiliseren van burgerkracht.

Doelgroep

Raadsleden, college van B&W, ambtenaren

Duur

Notk, 2 uur, dagdeel, dag