U bent hier

Analytisch vermogen

Raad en Daad - 'Begroting en rekening'

Wil je als raadslid inzicht krijgen in het belang van de begroting en jaarrekening van jouw gemeente? Deze training leert je om de voor jou belangrijke onderdelen effectief uit een omvangrijk boekwerk te filteren en om het belang van de relevante onderdelen voor jouw doeleinden (denk aan kaderstellen en controleren) inzichtelijk te maken.

Doelgroep                           Raadsleden

Opleider                              Segment

Inschrijven?

Beleidsindicatoren: meer inzicht in beleidsdoelen en prestaties

Wil je weten welke informatie je nodig hebt om de effecten en prestaties van je gemeente meetbaar en inzichtelijk te maken? Deze training helpt je om je sturende en controlerende taak goed uit te kunnen oefenen door je te leren over de bruikbaarheid en wenselijkheid van beleidsindicatoren en welke voorwaarden je wel of niet zou moeten/kunnen stellen om tot ontwikkeling van goede beleidsindicatoren te komen. 

Doelgroep                            Raadsleden, wethouders

Opleider                               JE Consultancy

Inschrijven?

Masterclass politieke keuzes in het sociaal domein

Ben je als (nieuw) raadslid benieuwd naar de laatste ontwikkelingen in het sociaal domein? Of wil je weten welke formele middelen je kunt gebruiken om te sturen in dit domein? Dan is de masterclass politieke keuzes in het sociaal domein iets voor jou. Naast relevante achtergrond en ontwikkelingen van wetgeving, krijg je concrete draaiknoppen aangereikt: aanpassingen die je kan doen om invulling te geven aan jouw keuzes in het sociaal domein.

Mindmappen: sneller en innovatiever denken

Wil je grip houden op je goede ingevingen en leren hoe je deze efficiënt omzet in juiste beslissingen? In de cursus mindmappen leer je dé manier hoe je kunt brainstormen om je probleemoplossend vermogen te maximaliseren. Het ordenen van je eigen denken staat hierin centraal en je leert hoe je dit benut in het maken van (digitale) mindmaps om complexe problematiek snel te doorgronden.

Doelgroep

Opleider                        Timension

Inschrijven?

-> Lees verder

Kritisch lezen van raadsvoorstellen

Wil je goed kaders kunnen stellen op basis van de informatie die je krijgt? Wil je gedegen je controlefunctie uitoefenen? Deze training is gericht op het toetsen van raadsvoorstellen.

Het gaat dan om de stukken ter informatie, besluitvorming en controle. Dit doe je door te oefenen, te ervaren en te bespreken.

Doelgroep

Raadsleden, griffiers, raadsadviseurs, leden van het presidium

Duur

2,5 uur

Opleiders

Kritisch lezen van beleid

Als lezer bent je niet altijd thuis in de materie. Toch wil je een goed oordeel geven, de kern en hoofdlijnen vinden en de juiste vragen stellen.

Na deze training vind je met meer gemak de kern van de zaak, de hoofdlijnen en kaders en ontdek je zelfs ontbrekende punten. Je kunt beter gericht feedback geven aan de schrijvers, zodat de kwaliteit van alle stukken toeneemt.

Doelgroep

Raadsleden, ondernemingsraadleden, cliëntenraadleden, betrokken burgers

Duur

2,5 uur

Cursus snellezen en mindmapping

Snellezen en mindmapping helpt je om teksten heel snel te lezen en veel beter te onthouden. Bovendien bespaart het veel tijd. Tijdens de training zal je ervaren dat je zelfs zonder hulpmiddelen sneller kunt lezen zonder begrip te verliezen. Door het maken van een mindmap kun je het begrip van een tekst verbeteren.

Het resultaat is minimaal een verdubbeling van de leessnelheid met beter begrip. Je bent in staat om heel snel nieuwe ideeën en innovaties te bedenken en begrijpt en onthoudt complexe informatie sneller en beter, denk hierbij aan dossierkennis.

Analyse en Advies

Neem heldere besluiten, voer betere debatten en laat politieke verschillen meer spreken. Een goed politiek debat vervult meerdere functies, die samen de essentie van democratie zijn. De training pakt de vaardigheid van de deelnemers in het politieke proces en de cultuur en structuur van vergaderen aan.

Binnen no-time krijg je inzicht in de eigen vergadercultuur en – structuur, en bruikbare handvatten om deze direct te verbeteren.

Doelgroep

Gemeenteraden

Duur

Dagdeel

Raad en Daad: Lezen van beleid - Wat staat er eigenlijk en – net zo belangrijk – wat staat er niet in?

Als lezer ben je niet altijd thuis in de materie. Toch wil je een goed oordeel geven, de kern en hoofdlijnen vinden en de juiste vragen stellen.

De training is gericht op het toetsen van beleidsstukken. Na een korte introductie over beleid krijg je een uitleg over het Focusmodel, waarmee je met meer structuur kunt lezen. Daarna oefenen je in het lezen en beoordelen van beleidsstukken op de kwaliteit.

Doelgroep

Gemeenteraadsleden, fractie-ondersteuners, griffiers

Duur

Abonneren op Analytisch vermogen