U bent hier

Communiceren

Coaching voor raads- en collegeleden

Wil je als raadslid of wethouder graag werken aan jouw persoonlijke ontwikkelpunten als het gaat om debatteren of het voorzitten van vergaderingen? Met deze training heb je een dagdeel om te werken aan elementen die je graag wil verbeteren. Je wordt bijgestaan door een ervaren gemeentetrainer die vooraf met jou een programma opstelt dat volledig is afgestemd op jouw specifieke leerdoelen.

Doelgroep                           Raadsleden, wethouders

Opleider                              Nederlands Debat Instituut

Inschrijven?

Onderhandelen

Wil je als raadslid een eigen stijl van onderhandelen ontwikkelen om vaker tot gewenste uitkomsten te kunnen komen met anderen? Deze training geeft inzicht in de basisprincipes van onderhandelen, leert je effectief onderhandelen aan de hand van een gepersonaliseerde stijl en zorgt dat je vaker win-win situaties kunt creëren.

Doelgroep                      Raadsleden

Opleider                         Van Velzen Development

Inschrijven?

-> Lees verder

Debattraining voor gemeenteraadsleden

Wil je als raadslid je overtuigingskracht in debat en presentatie verbeteren? Deze training beoogt deelnemers in staat te stellen om in een politieke situatie doeltreffend te overtuigen. Hierbij is aandacht voor het gebruiken en doorzien van retorische technieken, het krachtig neerzetten van een standpunt, doelgericht interrumperen, non-verbale communicatie en het verbinden met burgers en bezoekers.

Doelgroep                              Raadsleden

Opleider                                 Het Debatbureau

Inschrijven?

Lezen van beleid

Ben je als raadslid nog zoekende naar de manier waarop je snel tot de kern van beleidsstukken kunt komen? Deze training leert je hoe je met meer gemak de kern van de zaak, de hoofdlijnen en kaders, kunt vinden en ontdek je zelfs de dingen die er niet in staan.

Doelgroep                         Raadsleden

Opleider                            Topstukken

Inschrijven?

-> Lees verder

Training (burger)participatie voor de raad

Wil je weten hoe je je als raadslid moet opstellen als het gaat om burgerparticipatie en welke factoren leiden tot het succes van een burgerparticipatietraject? Deze opleiding biedt inzicht in de centrale  vraag: hoe voer je als raad/raadslid een relevant gesprek met je inwoners? Er wordt ingezet op bewustwording van de raad en het inzichtelijk maken van valkuilen en succesfactoren van participatie.

Doelgroep                              Raadsleden, griffiemedewerkers

Opleider                                 Communicatie- en participatiebureau SIR

Media- en cameratraining

Wil je als raadslid leren omgaan met het toenemende belang om je in de media te presenteren en hoe je jezelf houding geeft voor de camera? Deze opleiding biedt deelnemers de kans om beter om te leren gaan met de camera, een overtuigendere presentatie neer te zetten en de boodschap af te stemmen op het juiste publiek. Belangrijke elementen zijn tevens leren improviseren en non-verbale communicatie.

Doelgroep                           Raadsleden

Opleider                              Nederlands Debat Instituut

Inschrijven?

Communicatietraining voor nieuwe raadsleden

Wil je leren welke communicatievaardigheden je kunt verwachten nodig te hebben als (nieuw) raadslid? Deze cursus biedt een uitgebreid inzicht in bijvoorbeeld de opzet van raadsvergaderingen, het aanleren van debat- en presentatietechnieken, hoe je informeel kunt onderhandelen met andere raadsleden en hoe je efficiënt vergaderstukken door kunt werken met behulp van snellezen.

Doelgroep                           Raadsleden

Opleider                              Loo van Eck

Inschrijven?

Bewust Beïnvloeden

Wil je leren hoe je anderen kunt beïnvloeden tijdens een debat? In deze opleiding wordt een op psychologische inzichten gestoelde aanpak gehanteerd om inzicht te geven in de werking van gedrag van jezelf en anderen gedurende een gesprek of debat. Na deze training kun je beter leiding nemen in gesprek en debat door je eigen gedrag te controleren en je vaardigheden te verbeteren, en anderen je punt voor je te laten maken.

Doelgroep

Opleider                                Debat.nl

Inschrijven?

Presenteren en Debatteren voor Raadsleden

Wil je leren hoe je je politieke kernboodschap bijschaaft en je betoog structureert in debat? In deze training leer je als raadslid politiek debatteren, overtuigend presenteren en scherp interrumperen. Hierbij wordt een praktijkgerichte aanpak gericht op overtuigingskracht gehanteerd.

Doelgroep                           Raadsleden

Opleiders                            Anita de Jong Trainingen

Inschrijven?

-> Lees verder

Pagina's

Abonneren op Communiceren