U bent hier

Inlevingsvermogen

In de gemeente gebeurt het: vertegenwoordiging en contact met burgers

Wordt er in jouw gemeente gezocht naar een manier om meer tijd beschikbaar te stellen voor contact met en vertegenwoordiging van burgers naast het vergaderwerk? In deze training wordt aandacht besteed aan de juiste houding jegens burgers onder raads- en commissieleden en griffiemedewerkers. Het programma wordt afgestemd op de vraagstukken van de deelnemers.

Doelgroep                          Raads- en commissieleden, griffiemedewerkers

Opleider                             Sezen Academy

Inschrijven?

Politieke en bestuurlijke sensitiviteit

Hoe kun je je (politieke) doelstellingen bereiken, ook als je niet de meerderheid hebt? Hoe krijg je zicht op de zogenaamde ‘weak signals’ uit de maatschappij? Hoe kun je deze inzetten voor de eigen doelstellingen? Op welke wijze is samenwerken met andere partijen mogelijk? Wat kunnen we leren van ervaringsdeskundigen?

De consequenties van verwijdering tussen de horizontale en verticale werelden van politiek en maatschappij worden besproken, maar ook mogelijkheden die burgerparticipatie ons biedt. Aandacht voor recente ontwikkelingen zoals Code-oranje.

Conflicthantering: assertief en constructief omgaan met tegenstrijdige belangen

Wilt je beter leren omgaan met conflicten, bemiddelen en problemen oplossen? In deze effectieve training Conflicthantering leer je op constructieve wijze om te gaan met belangen en conflicten. Daarbij is de aanpak gericht op een positief resultaat voor alle betrokken partijen.

Je ontwikkelt jouw empathisch vermogen en leert signalen te herkennen en hierop te anticiperen. De training is zeer persoonsgericht. Na de training ga je beter om met conflicten

Doelgroep

 

Opleiders

De schaduwzijde van de spotlights: Hoe ga je om met een boze burger? Omgaan met agressie, bedreiging en geweld in het politieke ambt

De schaduwzijde van de spotlights: Hoe ga je om met een boze burger? Omgaan met agressie, bedreiging en geweld in het politieke ambt

Bijna de helft van alle politieke ambtsdragers krijgt er mee te maken. Van pesten op sociale media tot aan persoonsgeweld. Je leert anticiperen op agressie en je mentale weerbaarheid versterken. Daarnaast wordt dit onderwerp tussen raadsleden onderling meer bespreekbaar.

Doelgroep

Raadsleden

Duur

1 of 2 dagdelen

Abonneren op Inlevingsvermogen