U bent hier

Integriteit

Het integriteitsgesprek

Wil je als raad betere afspraken maken over normen en waarden? In deze training gaan raads-, commissie- of/en collegeleden met elkaar het gesprek aan over normen en waarden. Dit gesprek zet de raadsleden aan het denken. Aan het einde van de training komen ze tot gezamenlijke normen en waarden en durven ze elkaar makkelijker op (potentieel) normoverschrijdend gedrag aan te spreken.

Doelgroep                         Raads- en commissieleden, wethouders

Opleider                            Nederlands Debat Instituut

Inschrijven?

Ethisch en integer handelen

Wil je weten wat het betekent om ethisch verantwoord om te gaan met kwesties binnen een grijs gebied? Deze training biedt waardengedreven handvatten om ethisch en integer handelen binnen je organisatie te waarborgen en hanteert een praktische aanpak met praktijkvoorbeelden ter oefening. 

Doelgroep                             Raadsleden, wethouders

Opleider                                Berenschot

Inschrijven?

-> Lees verder

Dilemmatraining

Wil je als raadslid weten wat aanvaardbaar gedrag is en op welke ethische valkuilen je zult moeten letten? Deze training biedt inzicht in persoonlijke afwegingen en interpretaties waar waarden en motieven in conflict raken. Om daarmee om te gaan reikt een dilemmatraining handvatten aan.

Doelgroep                           Raadsleden

Opleider                              Necker van Naem

Inschrijven?

-> Lees verder

Deugt u? Integriteit en de dilemma’s van het politieke ambt. Omgaan met de dilemma’s van het politieke ambt

Hoe houd je je kompas op orde en laat je zien dat er van verstrengeling van belangen geen sprake is? Ieder raadslid krijgt te maken krijgt met integriteit: wensen van de achterban, wrijving tussen het verkiezingsprogramma en stemgedrag, het snijvlak tussen eigen en algemeen belang.

Dit programma is voor politieke ambtsdragers om de grenzen van integriteit te verkennen en in de raad bespreekbaar te houden.

Doelgroep

Raadsleden

Duur

Afhankelijk van behoefte 1 of 2 dagdelen

Integriteit

Wat is integer gedrag? Veel gemeenten beschikken over gedragscodes, maar integriteit is eigenlijk niet in regels te vatten. Uiteindelijk komt het op onszelf als mens aan. Integriteit gaat om gedrag, houding en communicatie. En in de kern om ons persoonlijke en collectieve geweten. Raadsleden staan bloot aan verleidingen.

Hoe behoed je jezelf en elkaar voor uitglijders? Hoe maak je de juiste morele afwegingen en hoe verantwoord je je keuzes? Je herkent na de workshop integriteitsdilemma’s en leert omgaan met moreel ingewikkelde dilemma’s.

Integriteit

Integriteit, toegespitst op de nieuwe gedragscode en de nieuwe rol voor de burgemeester. Burgers, bestuurders en ambtenaren; iedereen is ervan overtuigd dat de overheid integer moet handelen. En toch halen de voorbeelden van niet-integer handelen bijna wekelijks de media.

In deze masterclass wordt uitgebreid ingegaan op de nieuwste opvattingen en formele kaders die het vertrouwen van de burger in het openbaar bestuur moet versterken. Daarnaast wordt je meegenomen in een aantal lastige dilemma’s in de relatie tussen bestuurder en ambtenaar.

Integriteit voor raadsleden

Bestuurlijk Nederland is gebaat bij een integer bestuur. Steeds vaker merken we dat de onderwereld en de bovenwereld met elkaar verweven worden of al zijn.

In deze training wordt uitgebreid ingegaan op de casuïstiek van deelnemers, maar ook op integriteitsontwikkelingen en Nederland. Dilemma’s worden besproken en oplossingsvarianten geformuleerd.

Doelgroep

(Beginnende) raadsleden, fractieassistenten

Duur

2 dagdelen

Raad en Daad: Integriteit – Soms gaat het onbedoeld mis

Van politici en bestuurders wordt in hun doen en laten een integer gedrag verwacht. Toch gaat het soms - onbewust - mis. Het is een van de oorzaken waardoor de kloof tussen politiek en burger groter is geworden.

In de module integriteit maak je kennis met de verschillende voorschriften die er op het gebied van integriteit bestaan. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt geleerd hoe je als politicus en bestuurder de valkuil van niet integer handelen kunt vermijden.

Doelgroep

Raadsleden

Abonneren op Integriteit