U bent hier

Omgevingsbewustzijn

Training (burger)participatie voor de raad

Wil je weten hoe je je als raadslid moet opstellen als het gaat om burgerparticipatie en welke factoren leiden tot het succes van een burgerparticipatietraject? Deze opleiding biedt inzicht in de centrale  vraag: hoe voer je als raad/raadslid een relevant gesprek met je inwoners? Er wordt ingezet op bewustwording van de raad en het inzichtelijk maken van valkuilen en succesfactoren van participatie.

Doelgroep                              Raadsleden, griffiemedewerkers

Opleider                                 Communicatie- en participatiebureau SIR

In de gemeente gebeurt het: vertegenwoordiging en contact met burgers

Wordt er in jouw gemeente gezocht naar een manier om meer tijd beschikbaar te stellen voor contact met en vertegenwoordiging van burgers naast het vergaderwerk? In deze training wordt aandacht besteed aan de juiste houding jegens burgers onder raads- en commissieleden en griffiemedewerkers. Het programma wordt afgestemd op de vraagstukken van de deelnemers.

Doelgroep                          Raads- en commissieleden, griffiemedewerkers

Opleider                             Sezen Academy

Inschrijven?

Leerlijn (nieuwe) raadsleden

Als gemeenteraadslid is het van belang dat je een goed inzicht hebt in het functioneren van de raad en bijbehorende samenwerkingsvormen. Alleen dan kun je zowel je kaderstellende als controlerende taak naar behoren uitvoeren.

Hiervoor is een modulaire leerlijn ontwikkeld. Deze leerlijn maakt je bewust van je rolinvulling als raadslid in relatie tot College van B&W, ambtelijke organisatie en binnen de gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Van ‘Moderne bezuinigingen’ tot ‘Hoe lees ik een begroting en een jaarrekening’.

Doelgroep

Hoe werkt de gemeente

Hoe ziet de gemeentelijke organisatie eruit? Welke rol spelen de burgemeester, de raad, het college, de gemeentesecretaris en de griffier? Maar ook: Hoe komt de gemeente aan zijn geld en met wie werkt de gemeente allemaal samen om tot resultaten te komen? Er wordt ook aandacht gegeven aan overeenkomsten en verschillen tussen het werken in een klein en grote gemeente.

Doel van deze tweedaagse training is om je meer kennis en inzicht te bieden over hoe de gemeente georganiseerd is en hoe het werkt binnen een gemeente.

Doelgroep

Gemeenteraad en informatievoorziening

De controlerende rol van de gemeenteraad staat of valt met een adequaat systeem van informatievoorziening. De griffies spelen hierin een cruciale rol, maar ook gemeenteraden moeten duidelijk aangeven welke informatie men wel en welke men niet wil.

Te veel informatie is even erg als te weinig informatie. Informatie is lang niet altijd objectief en dan rijst de vraag hoe de gemeenteraden die informatie kunnen objectiveren? Het gaat hier om macht en tegenmacht en dat vereist bezinning op de manier waarop informatiestromen worden geordend.

Het Raadswerk

De gemeenteraad heeft verschillende taken: kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende. In de training worden handvatten gegeven om deze rollen effectief te kunnen vervullen.

Je leert onder andere welke bevoegdheden de raad heeft, welke instrumenten de raad ter beschikking heeft, welke informatiebronnen handig zijn. Maar ook wat je functie inhoudt, hoe je met kiezers omgaat en hoe je je rol kunt vormgeven.

Doelgroep

Gemeenteraden, commissies, en politieke fracties (inclusief fractieondersteuning)

Onlineleergang Het Politieke Handwerk

Als raadslid moet je van vele markten thuis zijn en de beschikking hebben over aardig wat vaardigheden. Geen wonder dat je soms het gevoel hebt dat je tekortschiet en twijfelt aan je capaciteiten. Meestal bestaat er echter weinig mogelijkheid om hierover te praten, laat staan er een oplossing voor te vinden.

Als coach, met veel ervaring in de lokale politiek, geeft Anita de Jong de mogelijkheid om dat in alle rust te doen, vanuit je eigen huis, achter je eigen computer via de webcam (skype) en via e-mail.

Abonneren op Omgevingsbewustzijn