U bent hier

Overtuigingskracht

Coaching voor raads- en collegeleden

Wil je als raadslid of wethouder graag werken aan jouw persoonlijke ontwikkelpunten als het gaat om debatteren of het voorzitten van vergaderingen? Met deze training heb je een dagdeel om te werken aan elementen die je graag wil verbeteren. Je wordt bijgestaan door een ervaren gemeentetrainer die vooraf met jou een programma opstelt dat volledig is afgestemd op jouw specifieke leerdoelen.

Doelgroep                           Raadsleden, wethouders

Opleider                              Nederlands Debat Instituut

Inschrijven?

Debattraining voor gemeenteraadsleden

Wil je als raadslid je overtuigingskracht in debat en presentatie verbeteren? Deze training beoogt deelnemers in staat te stellen om in een politieke situatie doeltreffend te overtuigen. Hierbij is aandacht voor het gebruiken en doorzien van retorische technieken, het krachtig neerzetten van een standpunt, doelgericht interrumperen, non-verbale communicatie en het verbinden met burgers en bezoekers.

Doelgroep                              Raadsleden

Opleider                                 Het Debatbureau

Inschrijven?

Training (burger)participatie voor de raad

Wil je weten hoe je je als raadslid moet opstellen als het gaat om burgerparticipatie en welke factoren leiden tot het succes van een burgerparticipatietraject? Deze opleiding biedt inzicht in de centrale  vraag: hoe voer je als raad/raadslid een relevant gesprek met je inwoners? Er wordt ingezet op bewustwording van de raad en het inzichtelijk maken van valkuilen en succesfactoren van participatie.

Doelgroep                              Raadsleden, griffiemedewerkers

Opleider                                 Communicatie- en participatiebureau SIR

Media- en cameratraining

Wil je als raadslid leren omgaan met het toenemende belang om je in de media te presenteren en hoe je jezelf houding geeft voor de camera? Deze opleiding biedt deelnemers de kans om beter om te leren gaan met de camera, een overtuigendere presentatie neer te zetten en de boodschap af te stemmen op het juiste publiek. Belangrijke elementen zijn tevens leren improviseren en non-verbale communicatie.

Doelgroep                           Raadsleden

Opleider                              Nederlands Debat Instituut

Inschrijven?

Voorzitten & Gespreksleiden

Wil je weten welke vaardigheden je als voorzitter nodig hebt om discussie in goede banen te leiden? In deze opleiding krijg je concrete handvatten aangereikt om bijeenkomsten en vergaderingen te begeleiden. Je leert onder andere hoe je de toon van een bijeenkomst zet, hoe je alle deelnemers aan het woord laat, sturing houdt op het gesprek, en levendig debat aanwakkert zonder de controle kwijt te raken.

Doelgroep                        Raadsleden, wethouders

Opleider                           Debatrix

Inschrijven?

Bewust Beïnvloeden

Wil je leren hoe je anderen kunt beïnvloeden tijdens een debat? In deze opleiding wordt een op psychologische inzichten gestoelde aanpak gehanteerd om inzicht te geven in de werking van gedrag van jezelf en anderen gedurende een gesprek of debat. Na deze training kun je beter leiding nemen in gesprek en debat door je eigen gedrag te controleren en je vaardigheden te verbeteren, en anderen je punt voor je te laten maken.

Doelgroep

Opleider                                Debat.nl

Inschrijven?

Presenteren en Debatteren voor Raadsleden

Wil je leren hoe je je politieke kernboodschap bijschaaft en je betoog structureert in debat? In deze training leer je als raadslid politiek debatteren, overtuigend presenteren en scherp interrumperen. Hierbij wordt een praktijkgerichte aanpak gericht op overtuigingskracht gehanteerd.

Doelgroep                           Raadsleden

Opleiders                            Anita de Jong Trainingen

Inschrijven?

-> Lees verder

Geen speld tussen te krijgen - Training Helder Argumenteren

Als raadslid ga je de confrontatie aan met politieke tegenstanders. Daarom is helder argumenteren een vaardigheid die je goed onder de knie moet hebben. Een standpunt moet je niet alleen goed formuleren, maar nog beter kunnen onderbouwen. In deze training krijg je effectieve trucs aangereikt om jouw argumenten kernachtig, maar krachtig over te brengen.

Je kunt moeiteloos verschillende argumentatiestrategieën toepassen, in minder woorden meer zeggen en je argumentatiestructuur zelfstandig effectief maken.

Doelgroep

Meer politiek over stoeptegels. Het kaderstellend debat in de praktijk. - Kaderstellen, want het hoogste orgaan ben je niet voor niks

Met dit programma worden gemeenteraden geholpen met het verstrekken van kraakheldere opdrachten aan het bestuur, waar het politiek kader helder in is. Je krijgt uitgangspunten voor een kaderstellend debat en leert technieken en vaardigheden om dit goed uit te voeren.

Je hebt een gedeeld beeld over wat een goede vergadering en een politiek proces moet opleveren. Je bent in staat zelf te beoordelen of een vergadering voldoende heeft opgeleverd, zonder in een nieuwe politieke discussie te vervallen.

Doelgroep

Raadsleden

Pagina's

Abonneren op Overtuigingskracht