U bent hier

Resultaatgerichtheid

Introductietraining Omgevingswet

Wil je je kennis over de Omgevingswet vergroten en de consequenties herkennen voor de eigen praktijk? Deze opleiding geeft inzicht in de doelen en filosofie van de Omgevingswet, de stand van zaken van het wetgevingsproces, integratie van huidige wetten en de kerninstrumenten beschikbaar om te sturen bij uitvoering van de Omgevingswet.

Doelgroep                          Raadsleden

Opleider                             BRO

Inschrijven?

Mindmappen: sneller en innovatiever denken

Wil je grip houden op je goede ingevingen en leren hoe je deze efficiënt omzet in juiste beslissingen? In de cursus mindmappen leer je dé manier hoe je kunt brainstormen om je probleemoplossend vermogen te maximaliseren. Het ordenen van je eigen denken staat hierin centraal en je leert hoe je dit benut in het maken van (digitale) mindmaps om complexe problematiek snel te doorgronden.

Doelgroep

Opleider                        Timension

Inschrijven?

-> Lees verder

Timemanagement matrix

Deze infographic geeft inzage in de Timemanagement matrix van Eisenhouwer. Hoe belangrijk en urgent zijn de zaken die op u af komen? Hier leert u een manier om te prioriteren en werkdruk te organiseren.

De Eisenhower matrix is een veelgebruikt model binnen timemanagement. Het zet enerzijds urgentie en anderzijds belangrijkheid van taken en opdrachten tegen elkaar in het licht en het helpt om prioriteiten te stellen.

Persoonlijke effectiviteit

Via de infographic in de leeromgeving komt u bij essentials over de volgende onderwerpen:

  1. De 7 eigenschappen van effectief leiderschap van Covey
  2. Kernkwaliteiten van Ofman
  3. De regels van feedback en assertiviteit
  4. Het belang van empathie

Module volgen?

Lees verder

Raad en Daad: Kaders stellen – Zonder kaders is het college stuurloos

Een van je rollen als raadslid is kaders stellen. Kaderstelling is geen begrip dat is vastgelegd in de Gemeentewet of in de Wet dualisering gemeentebestuur. Het een keuze die raadsleden maken om actiever hun invloed op de hoofdlijnen van het beleid te laten gelden.

Goede kaders maken het voor de raad mogelijk politieke verantwoording af te leggen aan de samenleving over belangrijke politieke keuzes en prioriteiten. Om heldere kaders aan te kunnen geven is het belangrijk je steeds af te vragen wat je wilt bereiken met het gevraagde beleid, wat je wilt meten en hoe je dat wilt meten.

Abonneren op Resultaatgerichtheid