U bent hier

Samenwerken

Raad en Daad - 'Intergemeentelijke samenwerking'

Wil je als raadslid je inzicht in en grip op regionale samenwerkingsverbanden versterken? Deze training biedt inzichten in verschillende theoretische, formele en praktische aspecten van regionale samenwerkingsverbanden en welke mogelijkheden je als gemeenteraad(slid) daarin hebt.

Doelgroep                         Raadsleden

Opleider                            Segment

Inschrijven?

-> Lees verder

Opgavegerichte gemeenteraad

Wil je als raadslid weten welke rol de gemeenteraad in kan nemen als het gaat om nieuwe ontwikkelingen zoals burgerparticipatievormen en (regionale) samenwerkingsvormen? Deze training biedt inzicht in de formele taken en verhoudingen die hiermee gemoeid zijn, hoe de raad een transformatie richting een gewenste situatie kan leiden en welke praktische tools de raad ter beschikking heeft.

Doelgroep                          Raadsleden

Opleider                             Vitale Overheid

Inschrijven?

Voorzitten & Gespreksleiden

Wil je weten welke vaardigheden je als voorzitter nodig hebt om discussie in goede banen te leiden? In deze opleiding krijg je concrete handvatten aangereikt om bijeenkomsten en vergaderingen te begeleiden. Je leert onder andere hoe je de toon van een bijeenkomst zet, hoe je alle deelnemers aan het woord laat, sturing houdt op het gesprek, en levendig debat aanwakkert zonder de controle kwijt te raken.

Doelgroep                        Raadsleden, wethouders

Opleider                           Debatrix

Inschrijven?

Masterclass politieke keuzes in het sociaal domein

Ben je als (nieuw) raadslid benieuwd naar de laatste ontwikkelingen in het sociaal domein? Of wil je weten welke formele middelen je kunt gebruiken om te sturen in dit domein? Dan is de masterclass politieke keuzes in het sociaal domein iets voor jou. Naast relevante achtergrond en ontwikkelingen van wetgeving, krijg je concrete draaiknoppen aangereikt: aanpassingen die je kan doen om invulling te geven aan jouw keuzes in het sociaal domein.

Mindmappen: sneller en innovatiever denken

Wil je grip houden op je goede ingevingen en leren hoe je deze efficiënt omzet in juiste beslissingen? In de cursus mindmappen leer je dé manier hoe je kunt brainstormen om je probleemoplossend vermogen te maximaliseren. Het ordenen van je eigen denken staat hierin centraal en je leert hoe je dit benut in het maken van (digitale) mindmaps om complexe problematiek snel te doorgronden.

Doelgroep

Opleider                        Timension

Inschrijven?

-> Lees verder

Raad en Daad: Intergemeentelijke samenwerking – Hoe houdt u er grip op?

Het aantal samenwerkingsverbanden neemt toe en gemeenten willen zichzelf steeds meer ontwikkelen als ‘regiegemeente’. ‘Grip op gemeenschappelijke regelingen’ is hierdoor een kreet die steeds vaker geroepen wordt in de diverse gemeenten.

Maar wat is ‘grip’ nu eigenlijk? Hoe verkrijg je dat? En in hoeverre is het eigenlijk wel mogelijk om grip te hebben op taken die je buiten de deur hebt gezet? En welke rechten en plichten heb je al raadslid hierin?

Doelgroep

Raadsleden

Duur

Omgevingswet: heeft uw gemeente al een beleid?

De implementatie van de Omgevingswet is één van de grootste opgaven voor de nieuwe raad. De wet vraagt een andere benadering van de fysieke leefomgeving en een wezenlijke andere opstelling van overheden. Niet alleen van uitvoerende organisaties, maar nadrukkelijk ook van de gemeenteraad. Belangrijk is daarom dat de gemeenteraad de implementatie actief stuurt. 

De komende jaren zijn keuzes aan de orde die kaderstellend zijn voor het omgevingsbeleid in de komende jaren.

Abonneren op Samenwerken