U bent hier

Sturend vermogen

Raad en Daad - 'Intergemeentelijke samenwerking'

Wil je als raadslid je inzicht in en grip op regionale samenwerkingsverbanden versterken? Deze training biedt inzichten in verschillende theoretische, formele en praktische aspecten van regionale samenwerkingsverbanden en welke mogelijkheden je als gemeenteraad(slid) daarin hebt.

Doelgroep                         Raadsleden

Opleider                            Segment

Inschrijven?

-> Lees verder

Opgavegerichte gemeenteraad

Wil je als raadslid weten welke rol de gemeenteraad in kan nemen als het gaat om nieuwe ontwikkelingen zoals burgerparticipatievormen en (regionale) samenwerkingsvormen? Deze training biedt inzicht in de formele taken en verhoudingen die hiermee gemoeid zijn, hoe de raad een transformatie richting een gewenste situatie kan leiden en welke praktische tools de raad ter beschikking heeft.

Doelgroep                          Raadsleden

Opleider                             Vitale Overheid

Inschrijven?

In de gemeente gebeurt het: vertegenwoordiging en contact met burgers

Wordt er in jouw gemeente gezocht naar een manier om meer tijd beschikbaar te stellen voor contact met en vertegenwoordiging van burgers naast het vergaderwerk? In deze training wordt aandacht besteed aan de juiste houding jegens burgers onder raads- en commissieleden en griffiemedewerkers. Het programma wordt afgestemd op de vraagstukken van de deelnemers.

Doelgroep                          Raads- en commissieleden, griffiemedewerkers

Opleider                             Sezen Academy

Inschrijven?

Voorzitten & Gespreksleiden

Wil je weten welke vaardigheden je als voorzitter nodig hebt om discussie in goede banen te leiden? In deze opleiding krijg je concrete handvatten aangereikt om bijeenkomsten en vergaderingen te begeleiden. Je leert onder andere hoe je de toon van een bijeenkomst zet, hoe je alle deelnemers aan het woord laat, sturing houdt op het gesprek, en levendig debat aanwakkert zonder de controle kwijt te raken.

Doelgroep                        Raadsleden, wethouders

Opleider                           Debatrix

Inschrijven?

Introductietraining Omgevingswet

Wil je je kennis over de Omgevingswet vergroten en de consequenties herkennen voor de eigen praktijk? Deze opleiding geeft inzicht in de doelen en filosofie van de Omgevingswet, de stand van zaken van het wetgevingsproces, integratie van huidige wetten en de kerninstrumenten beschikbaar om te sturen bij uitvoering van de Omgevingswet.

Doelgroep                          Raadsleden

Opleider                             BRO

Inschrijven?

Masterclass politieke keuzes in het sociaal domein

Ben je als (nieuw) raadslid benieuwd naar de laatste ontwikkelingen in het sociaal domein? Of wil je weten welke formele middelen je kunt gebruiken om te sturen in dit domein? Dan is de masterclass politieke keuzes in het sociaal domein iets voor jou. Naast relevante achtergrond en ontwikkelingen van wetgeving, krijg je concrete draaiknoppen aangereikt: aanpassingen die je kan doen om invulling te geven aan jouw keuzes in het sociaal domein.

Presenteren en Debatteren voor Raadsleden

Wil je leren hoe je je politieke kernboodschap bijschaaft en je betoog structureert in debat? In deze training leer je als raadslid politiek debatteren, overtuigend presenteren en scherp interrumperen. Hierbij wordt een praktijkgerichte aanpak gericht op overtuigingskracht gehanteerd.

Doelgroep                           Raadsleden

Opleiders                            Anita de Jong Trainingen

Inschrijven?

-> Lees verder

Succesvol voorzitten

Wat maakt het voorzitten van een politieke vergadering bijzonder? Het is heel wat anders dan het voorzitten van een teamoverleg op kantoor of de bestuursvergadering van de tennisclub. Het vraagt echt andere kwaliteiten van de voorzitter. Daar gaat deze handleiding over. 

Om een aantal situaties te verduidelijken hebben de voorzitters speciaal voor deze handleiding een aantal instructiefilmpjes opgenomen. De linkjes naar deze filmpjes vindt u in de tekst. Het terugkijken en bespreken van fragmenten was van groot belang in ons leerproces.

Alle touwtjes in MIJN handen - Training Voorzitten & Gespreksleiden

Deze training is een uitgelezen kans voor raadsvoorzitters om aan de slag te gaan met het verbeteren van de vaardigheden die te maken hebben met het voorzitten en het leiden van de gesprekken in de raadsvergadering. Een gesprek leiden behoort tot de belangrijke taken van het voorzitter-zijn.

Je leert technieken waarmee je een sessie leven inblaast en iedere aanwezige laat participeren. Daarnaast leer je een levendig debat te bevorderen zonder de controle te verliezen en oefen je meer met het inbrengen van de geschikte interactievormen.

Pagina's

Abonneren op Sturend vermogen