U bent hier

Sturend vermogen

Voorzitterstraining voor raadsleden

Lopen raads- of commissievergaderingen vaak uit? Houden raadsleden zich niet altijd aan de afgesproken regels of lopen vergaderingen soms zelfs uit de hand met een politieke escalatie tot gevolg? Dit kan schadelijk zijn voor het beleid van de gemeente. Vaak ontsporen vergaderingen omdat de voorzitter niet op tijd ingrijpt.

Tijdens de training worden voorzitters daarom van alle instrumenten voorzien om de teugels te laten vieren waar het kan en om de vergadering strak te leiden waar het moet.

Doelgroep

Slagvaardig voorzitten

Vergroot het inzicht en de vaardigheden van als voorzitter om effectief vergaderingen te leiden. Oefen met het openen van agendapunten en discussie leiden. Leer effectief samenvatten en concluderen.

Aan bod komen ook de principes van sterk en actief voorzitten, de orde en tijd bewaken, handhaving van spelregels en effectief ingrijpen in moeilijke situaties.

Doelgroep

Voorzitters, plaatsvervangers en griffie

Duur

1 of 2 dagdelen, afhankelijk van de behoefte

Voorzitten

Voorzitters vervullen een sleutelrol in het vormgeven van het democratische proces en in het doorvertalen van de wensen van de raad over het democratische debat. De training begint met theorie en tips, waarbij wordt ingegaan op de lokale praktijk.

Thema’s: succesfactoren, sturen op effectiviteit en sfeer, de kracht van LSD (luisteren - samenvatten - doorvragen) en de zeven functies van een samenvatting. Ook priming (spelen met de setting van de vergadering) en non-verbale beïnvloeding komen aan bod.

Doelgroep

Pagina's

Abonneren op Sturend vermogen