U bent hier

Oproep voor: Bureau- en Verenigingssecretaris

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, zoekt een bureau- en verenigingssecretaris om een bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering van het bureau van de vereniging voor de ondersteuning van raadsleden.

Wat verwachten we van de bureau- en verenigingssecretaris?

De bureau- en verenigingssecretaris verricht in zijn functie alle voorkomende werkzaamheden, ten behoeve van directie en bestuur, gericht op de belangenbehartiging, ondersteuning en deskundigheidsbevordering van raadsleden.

De bureau- en verenigingssecretaris vervult de secretariële functie van de bijeenkomsten van het bestuur (DB, AB) en de ledenvergaderingen.

De bureau- en verenigingssecretaris stimuleert en levert een bijdrage aan de dagelijkse werkzaamheden van het bureau, waaronder in het bijzonder de informatievoorziening, automatisering & administratie en overige piofach-taken.

Hij/zij voert in voorkomende gevallen ook specifieke projecten uit die bijdragen aan het versterken van de rol- en rechtspositie van (raads)leden.

Wij zijn op zoek naar een medewerker (m/v) die ons, met het oog op de voorbereidingen voor de nieuwe raadsperiode, zo spoedig mogelijk komt versterken.

De organisatie

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zet zich in om de positie van gemeenteraden en raadsleden te versterken. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden treedt op als belangenbehartiger van en voor raadsleden en gemeenteraden in het overlegcircuit in politiek en bestuurlijk Den Haag. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is erop gericht om door middel van projecten, onderzoeken, evenementen en publicaties de ondersteuning van raadsleden en de raad als lekenbestuur te versterken, zodat raadsleden het raadswerk in de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan effectiever en beter kunnen uitvoeren. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft een platte organisatiestructuur met een kleinschalig, zelfstandig bureau.

Wat breng je mee?

- enthousiasme voor belangenbehartiging, ondersteuning en deskundigheidsbevordering van (raads)leden;

- dienstverlenende werkhouding en (aantoonbare) bereidheid om zich te willen inzetten voor het verbeteren van rechts- en rolpositie van raadsleden;

- affiniteit met en kennis van het lokaal bestuur;

- een werkhouding die past bij een dynamische en afwisselende werkomgeving;

- (leidinggevende) ervaring in een soortgelijke functie in een politieke omgeving, zoals een griffie, strekt tot aanbeveling;

- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;

- bereidheid om ook buiten kantooruren te werken, bijvoorbeeld voor bijeenkomsten in het land;

- minimaal HBO-niveau.

Wat bieden wij?

We bieden bij aanvang een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar, voor maximaal 36 uur per week, met de intentie om bij goed functioneren te komen tot een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft een scholingsbudget beschikbaar voor medewerkers en heeft onder meer een goede pensioenregeling met een substantiële bijdrage van de werkgever en een vergoedingsregeling voor dienstreizen.

De werkzaamheden vinden plaats in beginsel in het kantoor van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden op de afdeling waar ook Vereniging van Griffiers, NGB, Wethoudersvereniging en VGS zijn gehuisvest, in het gebouw van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Den Haag.

Solliciteren

Geïnteresseerden kunnen een brief met hun motivatie vergezeld van een CV mailen naar info@raadsleden.nl ter attentie van Henk Bouwmans, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Vragen over de werkzaamheden kunnen per mail worden gesteld via info@raadsleden.nl met ook de mogelijkheid tot een terugbelverzoek.

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden/19082021