U bent hier

Raad en Daad: Kaders stellen – Zonder kaders is het college stuurloos

Een van je rollen als raadslid is kaders stellen. Kaderstelling is geen begrip dat is vastgelegd in de Gemeentewet of in de Wet dualisering gemeentebestuur. Het een keuze die raadsleden maken om actiever hun invloed op de hoofdlijnen van het beleid te laten gelden.

Goede kaders maken het voor de raad mogelijk politieke verantwoording af te leggen aan de samenleving over belangrijke politieke keuzes en prioriteiten. Om heldere kaders aan te kunnen geven is het belangrijk je steeds af te vragen wat je wilt bereiken met het gevraagde beleid, wat je wilt meten en hoe je dat wilt meten. Naast een kort theoretisch gedeelte over de kaderstellende rol wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden geoefend.

Doelgroep

Raadsleden

Duur

1 dagdeel

Opleiders

Segment

Inschrijven?

Lees verder