U bent hier

Raad in de regio: hoe vertegenwoordig je lokale belangen in de regio en geef je ruimte aan de belangen van de regio?

Belang: steeds meer gemeentelijke taken worden uitgevoerd in regionaal verband door de samenwerking van een of meer gemeenten. De gezamenlijke gemeenteraden zijn direct of indirect (via bestuurders/afgevaardigden in de regio) verantwoordelijk voor de koers, de uitvoering en de controle op deze samenwerkingsverbanden en zogeheten verbonden partijen.

Het is belangrijk dat raadsleden bepalen wat de raad wil met de betreffende samenwerking en hoe zij daarop grip en controle willen uitvoeren om zo de democratische legitimatie te waarborgen. 

Werkwijze

  • Stap 1 – bespreek met alle raadsleden aan het begin van de raadsperiode aan welke regionale samenwerkingsverbanden en verbonden partijen de gemeente deelneemt, zodat de nieuwe raad kan bepalen wat nut, noodzakelijkheid en wenselijkheid is om de betreffende taak in de regio/verbonden partijen uit te voeren. 

Meer informatie

- In de ban van regionale samenwerking, artikelenreeks over voorbeelden van regionale samenwerking.
Greep op het ongrijpbare. Er zijn nieuwe spelregels nodig voor controle en verantwoording door de raad, zodat de raad meer grip krijgt op samenwerkende (regionale) vormen van bestuur. Om raden hierbij te ondersteunen zijn in deze handreiking goede praktijkvoorbeelden uit Rotterdam, Venlo, Maastricht, Nijmegen, Den Haag, Teylingen, Amersfoort, Oude IJsselstreek, Ede en Twente te vinden.
Informatieprotocol Regionale Samenwerking, Hiemstra & De Vries.
- video Grip op regionale samenwerking.

- Leeromgeving

- Wet- en regelgeving

- Consultaties van de Vereniging over regionale samenwerking

- Onderzoeken van de Vereniging over regionale samenwerking