U bent hier

De rekenkamer als hulptroep van de raad

De rekenkamer is een nuttige en noodzakelijke hulptroep van de gemeenteraad. Een goede band tussen raad en rekenkamer is daarbij essentieel. 

Elke gemeente is bij wet verplicht om een rekenkamer of een rekenkamerfunctie te hebben die onafhankelijk onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentebestuur. Lees meer over het nut en de noodzaak van de rekenkamer.

Met ingang van 1 januari 2023 treedt voor gemeenten en provincies de Wet versterking decentrale rekenkamers in werking. 

De nieuwe wetgeving biedt raden zodoende de mogelijkheid om te komen het de nieuwe lokale rekenkamer. Om raden en rekenkamers te helpen bij de ontvlechting van raadsleden en het in standhouden van de sterke band tussen raad en rekenkamer, zijn er een stappenplan en modelverordening opgesteld, en sessies georganiseerd om raden, griffies en rekenkamers bij te staan. 

Meer weten over de rekenkamer?