U bent hier

Naar de nieuwe lokale Rekenkamer

Met ingang van 1 januari 2023 treedt voor gemeenten en provincies de Wet versterking decentrale rekenkamers in werking. 

De nieuwe wetgeving biedt raden zodoende de mogelijkheid om te komen het de nieuwe lokale rekenkamer. Om raden en rekenkamers te helpen bij de ontvlechting van raadsleden en het in standhouden van de sterke band tussen raad en rekenkamer, zijn er een stappenplan en modelverordening opgesteld, en sessies georganiseerd om raden, griffies en rekenkamers bij te staan.

Handreiking met overzicht van stappen en keuzes om te komen tot nieuwe Rekenkamer die past bij de gewijzigde wet. Zie ook de Uitgebreide Handreiking.

Modelverordening om te komen tot een lokale rekenkamer, conform aan de Wet versterking decentrale rekenkamers. Zie ook de aanvullingen op de verordening van de NVRR, de Modelverordening met toelichting en de Implementatiehandleiding.

Een slapende rekenkamer? Veel gemeenten grijpen de wet versterking decentrale rekenkamers (die op 1 jan. 2023 in werking is getreden) aan om de rekenkamer grondig tegen het licht te houden. De projectgroep helpt hierbij!