U bent hier

Onderzoek

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden doet regelmatig onderzoek naar het ambt van raadslid en de uitdagingen die daarbij komen kijken. Met deze onderzoeken brengen wij in kaart waar raadsleden tegenaan lopen en waar zij behoefte aan hebben. Op deze pagina vind je alle onderzoeken die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd.

Alle onderzoeken plus alle aanverwante tips in één helder overzicht? Kijk in onze Presentatiegids.

2018

Ondersteuning en nazorg van bedreigde raadsleden

Onderzoek naar ervaringen met nazorg en ondersteuning van bedreigde raadsleden

Raadslid, Raad en Regionale samenwerking

Een bundel met goede voorbeelden uit onze reeks 'In de ban van regionale samenwerking' waarin raadsleden proberen greep te krijgen op regionale samenwerkingsverbanden. 

Trots op de Raad

Een verkenning naar naar hoe het aanzien van de gemeenteraad verbeterd kan worden.

2017 

Rol en positie raadsleden

Onderzoek naar de visie van raadsleden, wethouders en burgemeesters over de rol en positie van raad en raadsleden. 

Werkdruk van raadsleden

Onderzoek naar de mate van werkdruk die raadsleden ervaren en mogelijke oplossingen voor deze werkdruk. 

Raad in verbinding in de regio

Raadsledenonderzoek over de verbinding tussen raadsleden in de regio en de gemeenteraad. 

Raad en hulptroepen

Een onderzoek naar de hulptroepen die de gemeenteraad kunnen ondersteunen in diens controlerende rol. 

Raad en regionale samenwerking

Landelijk Raadsledenonderzoek over grip en controle op regionale samenwerking, gemeenschappelijke taken en herindeling. 

Nationaal raadsledenonderzoek 2017

Onderzoek naar hoe het is gesteld met de werkdruk van raadsleden en waar raadsleden hun tijd aan besteden.

Hoeder van de raad of functie zonder inhoud

Een beschouwing op het vicevoorzitterschap van de gemeenteraad. 

De raad als werkgever van de griffie(r)

Raadsledenonderzoek over de werkgeversfunctie van de gemeenteraad. 

2016

Zelfstandig raadsbudget

Een onderzoek over het zelfstandig raadsbudget. 

Raadswerk is maatwerk

Een rapport over hoe raadsleden de burgers het beste kunnen betrokken bij de lokale democratie. 

Raadslid en open overheid

Een rapport over de rol van de raad bij de overgang naar een overheid die alle informatie open en transparant beschikbaar stelt. 

Raadslid en burgerkracht

Een rapport over hoe je als raadslid om kan gaan met burgerinitiatieven. 

Raadsleden over het veiligheidsgevoel van inwoners en raadsleden en opvang van vluchtelingen

Een onderzoek naar de effecten van agressie, bedreiging, intimidatie en geweld tegen raadsleden ten gevolge van de vluchtelingencrisis in 2015. ⇒ Download

Raadsleden in 140 karakters

Een rapport over social media praktijken van raadsleden aan de hand van Twitterdata. ⇒ Download

Kansrijk maar kwetsbaar

Een onderzoek over burgeraudits als nieuwe vorm van burgerparticipatie. ⇒ Download

Het budgetrecht van de raad intact?

Een rapport over het effect van burgerbegrotingen en wijkbudgetten op het budgetrecht van de raad.

Fonds toerusting gemeenteraadsleden

Een rapport over het oprichten van een fonds ten behoeve van de kennisontwikkeling en toerusting van raadsleden en gemeenteraden. ⇒ Download

De rol van de raad bij de Omgevingswet

Een onderzoeksenquête over de Omgevingswet onder gemeenteraadsleden in Nederland. ⇒ Download

De gemeenteraad in het social media tijdperk

Een rapport over het gebruik van Facebook en Twitter door gemeenteraden. ⇒ Download

Hard naar het college, zacht naar de samenleving

Een essay over hoe de gemeenteraad zijn bestuurlijke rol ten opzichte van het college kan vormgeven. ⇒ Download

2015

Raadsleden en veiligheid

Een onderzoek over raadsleden en lokale veiligheid. 

De ene politiek-bestuurlijke crisis is de andere niet

Een onderzoek over hoe de raad de legitimatie voor oplossingen van bestuurlijke crises kan vergroten.

Calamiteiten in het sociale domein

Een rapport over hoe gemeenteraden zich kunnen voorbereiden op mogelijke calamiteiten bij de uitvoering van de nieuwe taken. ⇒ Download

2014

Onderzoek onder Raadsleden naar regionale samenwerking, gemeenteschappelijke regelingen en herindeling

Een onderzoek over regionale samenwerking en gemeenschappelijke regelingen.

Nationaal raadsledenonderzoek 2014

Onderzoek naar hoe het is gesteld met de werkdruk van raadsleden en waar raadsleden hun tijd aan besteden.

2012

Nationaal raadsledenonderzoek 2012

Onderzoek naar hoe het is gesteld met de werkdruk van raadsleden en waar raadsleden hun tijd aan besteden.

2009

Nationaal raadsledenonderzoek 2009

Onderzoek naar hoe het is gesteld met de werkdruk van raadsleden en waar raadsleden hun tijd aan besteden.

2007

Nationaal raadsledenonderzoek 2007

Onderzoek naar hoe het is gesteld met de werkdruk van raadsleden en waar raadsleden hun tijd aan besteden.