U bent hier

Timemanagement matrix

Deze infographic geeft inzage in de Timemanagement matrix van Eisenhouwer. Hoe belangrijk en urgent zijn de zaken die op u af komen? Hier leert u een manier om te prioriteren en werkdruk te organiseren.

De Eisenhower matrix is een veelgebruikt model binnen timemanagement. Het zet enerzijds urgentie en anderzijds belangrijkheid van taken en opdrachten tegen elkaar in het licht en het helpt om prioriteiten te stellen.

Tijdens zijn carrière moest hij vaak en veel moeilijke beslissingen nemen; alles was urgent én belangrijk. Hij vroeg zich af wat urgentie nu precies inhield en kwam tot de conclusie dat als het vandaag niet hoeft te gebeuren, er geen sprake van urgentie is. Dringende zaken gaan voor, maar als ze tot morgen kunnen wachten is het niet meer urgent. Daarnaast had hij met taken te maken die allemaal even belangrijk waren. Ook hierbij vroeg hij zichzelf af of het belangrijk was dat hijzelf de taak moest voltooien of dat een ander dat net zo goed kon uitvoeren. In het laatste geval werd de taak door hem niet meer als ‘belangrijk’ gezien. De uitspraak “urgente zaken zijn zelden belangrijk en belangrijke zaken zijn zelden urgent” geeft aan hoe Eisenhower erover dacht.

 

Module volgen?

Lees verder