Basisopleidingsprogramma

Het raadslidmaatschap staat nooit stil. Het lokaal bestuur krijgt er steeds meer taken en bevoegdheden bij en het werkveld van de gemeenteraad wordt steeds complexer. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft daarom een basisopleidingsprogramma ontwikkeld, zodat ieder raadslid een goede start heeft. 

Het opleidingsprogramma is gericht op alle beginnende en zittende raadsleden en kent drie onderdelen voor het ontwikkelen en het versterken van de toerusting van raadsleden: kennis vergroten, vaardigheden en competenties ontwikkelen, houding & gedrag versterken. 

De individuele leerroute van ieder raadslid die deelneemt aan het programma begint bij de vraag ‘Hoe wil jij betekenis geven aan jouw rol als raadslid en de ontwikkeling van jou als persoon?’ Wat wil je bereiken? Waar zit de gewenste ontwikkeling, waar sluit het leren op aan? Breng in kaart waar je ontwikkelbehoefte ligt en hoe zij daarmee willen gaan in de komende raadsperiode?

Als startpunt kun je gebruikmaken van de competentiescan en in kaart brengen op welke competenties je verder kunt ontwikkelen. Bekijk hieronder het volledige document over het basisprogramma voor raadsleden!

Om de nieuwe gemeenteraad te voorzien van kennis, heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden het overdrachtsdocument opgesteld. Met het sjabloon voor het overdrachtdocument ‘Van gemeenteraad tot gemeenteraad’ kan de zittende raad de nieuwe raad adviezen meegeven over de thema’s die betrekking hebben op het versterken van de rol van de raad zelf. Bekijk het document in de leeromgeving.