Scriptieprijs

Ter bevordering van onderzoek naar het ambt van raadsleden en de uitdagingen die daarbij komen kijken wil de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een podium bieden aan studenten.

Met de scriptieprijs beoogt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden de wetenschappelijke belangstelling en aandacht voor de gemeenteraad, de positie van raadsleden en hun rol binnen de lokale democratie in Nederland te bevorderen. De prijs is bedoeld voor studenten die in 2023 of 2024 een excellente scriptie hebben geschreven (bij voorkeur in het Nederlands, maar het mag in het Engels) over een onderwerp dat betrekking relevant is voor gemeenteraadsleden in Nederland. Denk daarbij aan de rol van gemeenteraden na invoering van de omgevingswet, de rol van gemeenteraden binnen gemeenschappelijke regelingen, hoe lokale politici zich op het gebied van macht en invloed verhouden tot lokale politici in andere landen, hoe lokale politici om moeten gaan met online intimidatie et cetera. Kortom: een scriptie die er écht toe doet voor gemeenteraadsleden in Nederland. Deze scriptieprijs zal tweejaarlijks worden uitgereikt.

Voorwaarden voor deelname

 • Je hebt een bachelor- of masterscriptie geschreven aan een erkende Nederlandse hogeschool of universiteit in 2023 of 2024;
 • De scriptie doet onderzoek naar het ambt van raadsleden en de uitdagingen die daarbij komen kijken;
 • De scriptie is beoordeeld met een 8,0 of hoger;
 • De scriptie moet in het Nederlands zijn geschreven. Engelse scripties mogen worden gebruikt, maar bij de inzending moeten ze een Nederlandse samenvatting bevatten van max 1.000 woorden;
 • De scriptie moet ingezonden zijn door een docent of mag worden ingezonden door een student, maar met bewijs dat de scriptie is beoordeeld met een 8,0 of hoger.

Hoe doe je mee?

De scriptieprijs kent een selectieronde en een beoordelingsronde.

 1. Selectieronde: Tijdens de selectieronde stuurt de deelnemer een samenvatting van de scriptie waarin er wordt uitgelegd waar de scriptie over gaat; welk cijfer de scriptie heeft gekregen; hoe dit zich verhoudt tot ander onderzoek en wat je met deze scriptie hoopt bij te dragen. Hiervoor moet je een samenvatting schrijven en opsturen van maximaal 1.000 woorden plus je scriptie in pdf.
 2. Beoordelingsronde: De jury gaat de ingezonden scripties lezen en beoordelen op een aantal aspecten die verder zijn uitgewerkt binnen de beoordelingscriteria. Na afloop van deze procedure krijgen de deelnemers bericht over de uitkomst. De winnaar zal voor een prijsuitreiking uitgenodigd worden.

Samenvattingen plus scripties en een bewijsstuk met de hoogte van de beoordeling kunnen worden ingezonden tot maandag 3 februari 2025, 09:00 via een e-mail naar: info@raadsleden.nl onder vermelding van ‘inzending scriptieprijs’ in het onderwerpveld van de e-mail. Voor 1 maart zul je meer informatie krijgen over het proces van beoordeling en uiterlijk 1 april zal de winnaar bekend worden gemaakt. In Juni 2025 zal de winnaar op de Dag van de Raad de mogelijkheid krijgen om de resultaten van het onderzoek kort te presenteren.

Beoordelingscriteria:

De ingezonden scripties worden beoordeeld door een deskundige jury, bestaande uit volksvertegenwoordigers en wetenschap. Tijdens het beoordelen van je scriptie worden de volgende punten meegewogen.

 • De keuze van het onderwerp en de relevantie voor raadsleden in Nederland;
 • Kwaliteit van de scriptie (vraagstelling, doorwerking, en coherentie van de conclusie en/of aanbevelingen);
 • Onderbouwing (literatuur, gebruik van primaire bronnen, duidelijke verwijzing).
 • Originaliteit: is er een overtuigende eigen inbreng;
 • De toegankelijkheid van je scriptie (taal, heldere stijl, leesbaarheid en vormgeving).

Prijsuitreiking

De winnaar van de scriptieprijs van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zal een geldbedrag ontvangen van €1000,-. Daarnaast zal de winnaar een oorkonde ontvangen; krijgt een jaar lang gratis lidmaatschap als vriend van de vereniging (t.w.v. €20,-) en de samenvatting van de scriptie wordt als artikel gepubliceerd op de website van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Daarnaast mag de winnaar van de prijs tijdens de Dag voor de Raad een presentatie geven over de uitkomsten van het onderzoek.