Raad: college, zorg voor goede informatievoorziening

Raad: college, zorg voor goede informatievoorziening

De informatievoorziening aan de Rekenkamer moet beter en sneller. De ambtelijke organisatie moet de informatiehuishouding op orde brengen en zorgen dat informatie sneller en duidelijker beschikbaar is, zodat de Rekenkamer zijn onderzoeken voor de gemeenteraad goed kan uitvoeren.

Aanleiding voor de actie van de gemeenteraad is de klacht van de rekenkamer dat onderzoeken, die op verzoek van de raad worden gedaan, niet goed kunnen worden uitgevoerd omdat de gemeente de informatievoorziening binnen de ambtelijke organisatie niet op orde heeft.

Motie Zuurstof

De raad heeft zijn woorden kracht bijgezet door een unaniem aangenomen motie. In deze motie met de titel:  “Geef zuurstof bij ademnood”, roept de raad het college op: “Actief in te zetten op het verbeteren van het interne samenspel van de betrokken actoren.” De Nijmeegse raad bracht daarmee tot uitdrukking dat goede informatievoorziening een kerntaak is en dat het door het ontbreken van een goede informatievoorziening niet mogelijk is voor de raad om goed te kunnen controleren wat de gemeente doet. Met de motie vroeg de raad het college ook er voor te zorgen dat de Nijmeegse Rekenkamer een onderzoek over de uitgaven voor de wet maatschappelijke ondersteuning te kunnen uitvoeren. De Rekenkamer heeft ondertussen het onderzoek naar aanleiding van de motie herstart.

Langjarig probleem

De discussie over gebrekkige informatievoorziening speelt in Nijmegen al sinds 2012. De Nijmeegse Rekenkamer kan de navragen vanuit de raad niet bij benen, vooral omdat de gemeente haar informatie niet op orde heeft en stukken dus niet of nauwelijks vindbaar zijn. De Rekenkamer heeft zelf aangegeven niet meer zelf naar stukken te kunnen en willen zoeken. De verantwoordelijke wethouder heeft aangegeven de uitvoering van de motie volledig te ondersteunen.

Meer informatie?

Lees hier de volledige aangenomen motie. Ook valt hier het volledige debat van 28 februari 2024 terug te zien.