U bent hier

Raadsleden willen grip op het sociale takenpakket

Raadsleden hebben geen grip en te weinig controle op de gemeentelijke taken in het sociaal domein, zoals (jeugd)zorg, ondersteuning en participatie. Om raadsleden te helpen is er vanuit Almere een initiatief gestart om een zogeheten monitor sociaal domein te maken. Doel daarvan is om als raadsleden eerst te bepalen wat belangrijk is en daarna te bepalen wat er nodig is en pas dan te bepalen hoeveel geld er nodig is.

De grootste frustratie voor raadsleden is dat de uitvoering van taken in het sociaal domein alleen vanuit het financiële perspectief wordt benaderd. Daarom is in Almere, Heerenveen, Borger-Odoorn, Enschede en Breda een pilot gestart om raadsleden meer grip en controle op de gemeentelijke taken in het sociaal domein te bieden. Raadsleden hebben daarover deze maand in Almere met elkaar gesproken. De bedoeling is om dat in januari opnieuw te doen.

Overzicht

Het doel van de pilot is om te komen tot vier eindproducten, die raadsleden moeten helpen om meer overzicht, grip en controle te krijgen op de taken in het sociaal domein, zoals de jeugdzorg en de maatschappelijke ondersteuning:

  • Een format voor een monitor die voorop stelt wat raadsleden belangrijk vinden en welke waarden voor raadsleden van betekenis zijn. Deze monitor moet raadsleden beter in staat stellen de koers van de gemeente op het sociaal domein te bepalen;
  • Overzichtskaarten, zogeheten staalkaarten die visueel laten zien hoe wet en regelgeving in elkaar zit;
  • Infographics met overzicht en inzicht in methodes en kwaliteit;
  • Een samenvattende visuele weergave zodat raadsleden met voldoende kennis, informatie en vakmanschap invulling kunnen geven aan hun koersbepalende en sturende rol op gemeentelijke taken.

Samen optrekken

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is blij met het brede collectief die de ontwikkeling trekt. Voorzitter Bahreddine Belhaj: "Hoe gaan we het beter maken in het belang van de inwoners? Dat houdt onze raadsleden bezig. Nu gaat tijd en geld verloren. Overal wordt het wiel opnieuw uitgevonden. Door hierin samen op te trekken, en dat bottom-up te doen, leren we van elkaar en kan het geld naar de zorg zelf."

Meer informatie:

Raadsleden of gemeenteraden die interesse hebben om mee te denken over het vormgeven van de monitor sociaal domein, zijn van harte uitgenodigd om mee te doen. Voor meer informatie mailen of bellen naar Robert Jan Ritsema van de griffie van Almere: rjritsema@almere.nl of 06 256 875 80.