U bent hier

Advies aan werkgeverscommissie: voorlopig nieuwe profielen griffier niet toepassen

De werkgeverscommissie in de gemeenteraden heeft van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden het advies gekregen om voorlopig de nieuwe functieprofielen voor het indelen van de griffier niet toe te passen. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft dat in een brief aan de werkgeverscommissie van alle gemeenteraden laten weten.

De raad is de werkgever van de griffier.  Het is cruciaal voor het functioneren van de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan dat de raad goed wordt geadviseerd. Daar waar de raadsgriffier deze rol heeft te vervullen, is het van wezenlijk belang dat de griffier dit kan doen vanuit een positie in de driehoek met de burgemeester en (gemeente)secretaris die evenwichtig is. Wanneer deze verhoudingen onevenwichtig zijn – rechtspositie en inhoud zijn daarbij elkaar versterkende factoren - kan dat ten koste gaan van het goed, tijdig en adequaat adviseren van de gemeenteraad. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is een onevenwichtige verhouding niet alleen nadelig voor de gemeenteraad maar ook voor het functioneren van de gemeente en zijn bestuursorganen in zijn totaliteit.

Heroverweging

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft daarom opgeroepen de nieuwe, gemaakte profielen voor de indeling van de griffier inhoudelijk te heroverwegen. De reden voor dit verzoek van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is dat over het opstellen van de nieuwe HR21-profielen geen inhoudelijk overleg is gevoerd. Ten tweede is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden van mening dat de uitkomsten van het onderzoek naar de positie en de rol van de griffier bij een eventuele herziening van de bestaande profielen moet worden betrokken. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Vereniging van Griffiers met medewerking van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft daarom verzocht de uitkomsten van dat onderzoek af te wachten.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft vastgesteld dat de nieuwe profielen volgens HR21 ondanks zijn verzoek – en die van de Vereniging van Griffiers - gewoon bij gemeenteraden onder de aandacht zijn gebracht. Bovendien heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden berichten ontvangen dat in diverse gemeenten wordt geworsteld met de toepassing van het nieuwe HR21-systeem.

Adviserend

Het systeem van HR21 is niet verplichtend. Het betreft slechts een advies van het College van Arbeidszaken (CvA) aan gemeenten. Het is een zelfstandige bevoegdheid van raad en college afzonderlijk om HR21 toe te passen ten aanzien van het eigen personeel. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft daarom de gemeenteraden – via de werkgeverscommissies – gevraagd alle genoemden overwegingen HR21 voorlopig niet toe te passen voor griffiers.

Brief

Voor wie de hele brief wil lezen, kan dat hier doen.