U bent hier

Advies voor wethouders: domme vragen bestaan niet!

DEN HAAG – Er bestaan geen domme vragen, alleen domme antwoorden! Het is een van de tips voor wethouders om de eerste 100 dagen na hun benoeming door te komen uit de publicatie “Vliegende start als wethouder”.

Deze startersgids voor wethouders, uitgebracht door de Wethoudersvereniging gaat uitgebreid in op de relatie van de wethouder en met de gemeenteraad. De wethouder krijgt daarin twee belangrijke adviezen: investeer in de relatie met de gemeenteraad en houd aansluiting met de eigen fractie.

Relatie met de gemeenteraad

Voor de gemeenteraad en raadsleden is interessant om te checken of de nieuw benoemde wethouders de adviezen uit de startersgids opvolgen. Raadslid.Nu selecteert voor u als raadslid en gemeenteraad een vijftal aandachtspunten die wethouders jegens de raad in acht zouden moeten nemen:

-       probeer in de startfase met ieder raadslid even kort persoonlijk kennis te maken bij of in de marge van raads- of commissievergaderingen;

-       stel raadsleden in stat om het verhaal te vertellen aan inwoners en andere betrokkenen;

-       Streef naar open en transparante communicatie. Wees actief, op tijd, eerlijk en transparant;

-       Erken gemaakte fouten, wees niet krampachtig en overmoedig in raadsdebatten. Durf uw verlies te nemen;

-       Wees proactief richting de gemeenteraad. Beter de raad vooraf op mogelijke risico’s gewezen, dan achteraf moeten uitleggen dat er een risico was dat werkelijkheid werd.

Van vakman naar meester

De Wethoudersvereniging biedt alle nieuwe (ook de doorgaande) wethouders het pakket “Van vakman naar meester” aan, een praktische ondersteuning in het eerste roerige jaar. Het pakket bevat onder meer een opleidingenprogramma, de startersgids voor wethouders, een samenvatting van de rechtspositieregeling, een inwerkprogramma, een kubus waarmee wethouders op speelse, ludieke wijze een aantal hoofdthema’s uit de gemeentelijke begrotings- en planning & controlcyclus gepresenteerd krijgen.

Wanneer u uw wethouder op deze informatie wilt attenderen, kunt u verwijzen naar de website van de Wethoudersvereniging: http://www.wethoudersvereniging.nl/content/van-vakman-naar-meester-pakket-voor-nieuwe-wethouders

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 29 april 2014

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op twitter (@Raadslid.Nu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie. Nog geen lid van de vereniging? Aanmelden kan hier