U bent hier

Beter toezicht raad op veiligheidsregio

DEN  HAAG – De gemeenteraad moet beter inzicht krijgen in het functioneren van de veiligheidsregio. Dat vergroot de democratische legitimiteit, vindt de commissie-Hoekstra die het functioneren van de veiligheidsregio onderzocht.

De veiligheidsregio’s zijn bij de wet uit 2010 ingericht om de bestrijding van rampen effectiever te maken. Politie, gemeente, brandweer en geneeskundige hulpverlening werken in de veiligheidsregio samen.

Geen schaalvergroting veiligheidsregio’s

De commissie-Hoekstra vindt dat de veiligheidsregio’s ongewijzigd kunnen blijven. Nederland heeft 25 veiligheidsregio’s en sinds kort, na de invoering van de nationale politie, 10 politieregio’s. Een stelselwijziging of andere ingrijpende structuurwijzigingen zijn volgens de commissie-Hoekstra niet nodig. De commissie ziet aan een schaalvergroting van de veiligheidsregio conform het model van de nationale politie geen heil. De commissie onderstreept dat de veiligheidsregio verlengd lokaal bestuur blijven als vorm van samenwerking van gemeenten en andere partijen in het lokale domein. ‘Omvorming naar een andere bestuursvorm kan de bestuurlijke daadkracht vergroten, maar dit weegt niet op tegen het belang van lokale inbedding’, aldus de evaluatiecommissie.

Er komt bij dat de veiligheidsregio als verlengd lokaal bestuur een gunstig effect heeft gehad op de kwaliteit en effectiviteit van het bestrijden van rampen. Het niveau waarop de veiligheidsregio’s functioneren is de afgelopen jaren verhoogd, concludeert de commissie Hoekstra. De operationele slagkracht is versterkt en de expertise vergroot. 

Samenwerking hulpdiensten kan beter

Wel kan er nog professioneler gewerkt worden. Ook de samenwerking tussen de betrokken hulpdiensten moet beter.  Er is volgens de evaluatiecommissie geen nationale regel- of wetgeving nodig om de geconstateerde knelpunten aan te pakken.

Minister van Veiligheid & Justitie Ivo Opstelten volgt het advies van de evaluatiecommissie en onderneemt geen stappen tot een schaalvergroting van de 25 veiligheidsregio’s naar 10 aan de politieregio’s congruente veiligheidsregio’s.

Komende week zou er een vergadering plaatsvinden van de vaste Tweede Kamercommissie Veiligheid over nationale veiligheid, crisisbeheersing en Brandweerzorg. Deze is tot nader order uitgesteld.