U bent hier

Burger en overheid moeten beter naar elkaar luisteren

Waar en hoe doen raadsleden hun kennis op? Een raadslid vertelt elke week wat hij of zij heeft meegenomen uit een gevolgde opleiding.  Deze week Ellenus Venema, die in een vraaggesprek in de Opleidingengids vertelt over zijn ervaringen met de training ‘Leernetwerk lokale democratie’

Venema is D66-raadslid in Doetinchem. In het kader van het versterken van de competenties van het raadslid volgde Venema de training ‘Leernetwerk lokale democratie’, waarin de participatie van burgers centraal staat.

Aanbevelingen: Wees laagdrempelig!

Het doel van de training, die zes bijeenkomsten omvatte, was om de participatie van burgers en bedrijven te versterken in het politieke wereldje. Venema was direct na de eerste bijeenkomst al enthousiast:Al die eerste avond ben ik gaan begrijpen waarom politiek en burger nog niet klaar zijn voor echte participatie. Burgers zijn geneigd te roepen dat de gemeente ergens niets aan doet, alsof ze zelf niets kunnen doen. Voor de gemeente is dat geen aanmoediging om zich interactief op te stellen.’ Toch kan er, met een tweetal aanbevelingen, het nodige bereikt worden.  De eerste aanbeveling die Venema van de training heeft meekregen is om niet teveel beren op de weg te zien. De tweede is om laagdrempelig zijn. ‘Dan krijg je van veel kanten signalen en voelt iedereen zich gehoord,’ aldus Venema.

Informatie en kosten

De Opleidingengids van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden met een overzicht van opleidingen voor raadsleden op de tien belangrijkste competenties zoals oordeelsvorming, onderhandelen en communiceren plus interviews met raadsleden over hun ervaringen met opleidingen is te downloaden voor leden met behulp van het account. Raadsleden die individueel lid zijn ontvangen de Opleidingengids rechtstreeks. Raadsleden die collectief lid zijn ontvangen de Opleidingengids via hun raadsgriffier. Raadsleden kunnen voor het volgen van cursussen een beroep doen op het gemeentelijk budget. Voor meer informatie over de wettelijk geregelde onkostenvergoeding, klik hier.