U bent hier

Burgerparticipatie bevordert deelname inwoners aan publiek debat

Om ervoor te zorgen dat burgers meer en betere burgerlijke vaardigheden en deugden ontwikkelen, kan de raad het beste blijven inzetten op burgerparticipatie. Een lokaal referendum daarentegen heeft minder invloed op de ontwikkeling van de burgerlijke vaardigheden en deugden. Dit blijkt uit het rapport ‘Raadswerk is Maatwerk’ dat is opgesteld onder leiding van Laurens de Graaf en Linze Schaap van de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur. 

In dit rapport staat een zogeheten thermometer die laat zien wat de raad het beste wel en niet kan doen als het aankomt op het ontwikkelen van burgerlijke vaardigheden en deugden. Onder burgerlijke vaardigheden en deugden wordt o.a. verstaan het deelnemen aan publieke debatten en de maatschappelijke verantwoordelijkheid om actief deel te nemen aan het publieke leven.

Uit het rapport blijkt dat de gemeenteraad, om de ontwikkeling van burgerlijke vaardigheden en deugden te bevorderen, het beste kan blijven inzetten op burgerparticipatie. Het organiseren van een lokaal referendum, overheidsparticipatie en het participatief begroten hebben minder invloed op deze ontwikkeling.

Vijf democratische aspecten

Het rapport ‘Raadswerk is Maatwerk’ geeft de vijf democratische aspecten weer aan de hand waarvan de lokale democratie versterkt kan worden. Burgerlijke vaardigheden en deugden is één van deze aspecten. Burgerlijke vaardigheden en deugden gaat over de actieve deelname van burgers aan het publieke debat en het publieke leven. De andere aspecten zijn inclusie of meedoen, invloed, deliberatie en legitimiteit.

Versterken lokale democratie

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft de Tilburgse wetenschappers De Graaf en Schaap gevraagd om ‘Raadswerk is Maatwerk’ te schrijven om adviezen en aanbevelingen te doen zodat raden beter in staat zijn inwoners te betrekken om het functioneren van de lokale democratie te versterken. ‘Raadswerk is Maatwerk’ dient er daarom ook toe dat de volksvertegenwoordigende rol van de raad wordt versterkt, en daar waar mogelijk ook de controlerende rol van de raad.

Serie over ‘Raadswerk is Maatwerk’

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden besteedt de komende weken aandacht aan het op 18 april gepubliceerde rapport ‘Raadswerk is Maatwerk: hoe kun je als raad(slid) kleur geven aan de lokale democratie?’. Klik hier om het gehele rapport ‘Raadswerk is Maatwerk: hoe kun je als raad(slid) kleur geven aan de lokale democratie?’ te lezen.

Dit is het vijfde bericht over de onderzoeksresultaten uit het rapport ‘Raadswerk is Maatwerk’.

Eerder verscheen in het kader van het rapport ‘Raadswerk is Maatwerk’ de volgende berichten: