U bent hier

“Conflicten nieuwe zorgtaken: het woord is aan lokale democratie”

Het woord is aan de lokale democratie, wanneer zich na 1 januari 2015 incidenten voordoen bij de uitvoering van nieuwe zorgtaken voor gemeenten. Staatssecretaris van volksgezondheid, Martin van Rijn, heeft dit zaterdag gezegd op het Raadsledencongres in Zwolle.

In de Drentse gemeente De Wolden, zo bleek tijdens de deelsessie “Raad weet Raad” met minister Plasterk, zijn er afspraken gemaakt dat de wethouder niet bij de eerste de beste fout het veld moet ruimen.

De controle op de nieuwe taken voor zorg, jeugdzorg en participatie (de drie DDD’s) is een zaak van de gemeenteraad, onderstreepte de minister van Binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk in zijn deelsessie “Raad weet Raad” met raadsleden op het Raadsledencongres’. Hij riep de 700 raadsleden op om een krachtige lokale democratie te zijn.

Rekenkamer belangrijk

Minister Plasterk riep de raadsleden ook op om zichzelf van goede krachtige ondersteuning te voorzien. Hij ziet dat er gemeenten zijn waar de Rekenkamer niet altijd goed wordt gebruikt. “De rol van de Rekenkamer is belangrijk voor de controle op rechtmatigheid en uitgaven. Ik roep u daarom op de Rekenkamer te gebruiken”, aldus de bewindsman.

In zijn afsluiting pleitte Plasterk bovendien voor het omdraaien van de rollen: meer overheidsparticipatie in plaats van burgerparticipatie.

Meer zelf doen door burgers

Het Raadsledencongres in Zwolle was ’s morgens begonnen met een inleiding van Jos van der Lans (www.josvdlans.nl). Hij schetste de ontwikkeling en de noodzaak van de omslag om na 60 jaar verzorgingsstaat door het Rijk eindelijk de burgers van onze samenleving een echte welfarestaat te maken, met een belangrijke rol daarin voor gemeenten. De gedachte dat het huidige kabinet met iets nieuws bezig is, om een financieel probleem op te lossen, werd door Van der Lans ontzenuwd. Al in de Tweede Wereldoorlog waren er plannen om burgers zelf de zorg te laten uitvoeren. Ontnuchterend was het citaat dat hij voorlas van staatssecretaris van volksgezondheid Hendriks uit de jaren ’70. ‘We zijn gedwongen naar andere wegen om te zien. Wegen die mensen minder afhankelijk maken van de verzorgingssystemen. De nadruk zal moeten liggen op zelf hulp, vrijwilligerswerk, kleinschaligheid van organisatie en decentralisatie van bestuur.’ De huidige staatssecretaris Van Rijn zou precies hetzelfde kunnen zeggen, zei Van der Lans. Uit het congres klink een instemmend geluid van verbazing.