U bent hier

Controle van rol college bij burgerparticipatie is essentieel

DEN HAAG – De raad moet, vanuit haar controlerende rol, bij burgerparticipatie de verantwoordelijke wethouders bevragen.  De vragen moeten gaan over of er op een actieve manier aandacht is besteed aan het verleiden van nieuwe groepen van mensen tot het deelnemen aan burgerparticipatie. Dit blijkt uit het rapport ‘Raadswerk is Maatwerk – Hoe kun je als raad(slid) meer kleur geven aan de lokale democratie?’ dat is opgesteld onder leiding van Laurens de Graaf en Linze Schaap van de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur in opdracht van Raadslid.Nu.

Naast de vertegenwoordigende rol van de raad, speelt ook de controlerende rol van de raad een grote rol bij de vijf democratische aspecten uit het rapport ‘Raadswerk is Maatwerk’. Zo is het van belang bij de ontwikkeling van de burgerlijke vaardigheden & deugden dat de raad, vanuit haar controlerende taak, het college vraagt om te monitoren wat burgers leren van hun deelname aan een burgerparticipatietraject. Als het gaat om het democratische aspect invloed, moet de raad in haar controlerende rol waken voor een ‘kaping’ door ambtenaren. De raad moet het college meegeven hoe ambtenaren met maatschappelijk initiatieven moet omgaan.

Verlenging

Uit ‘Raadswerk is Maatwerk’ blijkt dat de kaderstellende en de controlerende rol van de raad in elkaars verlengde moeten worden gezien. Bij de controlerende rol van de raad gaat het vooral om de vraag of de gestelde kaders worden nageleefd. Daarnaast moet hierover een gesprek gevoerd worden om te kunnen evalueren. Dit is essentieel vanuit het democratische aspect deliberatie. Deliberatie gaat over de vraag in hoeverre er sprake is van een dialoog tussen stadhuis en inwoners.

Thermometer lokale democratie

In dit rapport staat een zogeheten thermometer die laat zien wat de raad het beste wel en niet kan doen als het aankomt op het vergroten van de invloed van burgers op de lokale democratie. Uit deze thermometer kunnen de vijf democratische aspecten afgeleid worden, namelijk meedoen, burgerlijke vaardigheden & deugden, invloed, deliberatie en legitimiteit.

 

Versterken lokale democratie
Raadslid.Nu heeft de Tilburgse wetenschappers De Graaf en Schaap gevraagd om ‘Raadswerk is Maatwerk’ te schrijven om adviezen en aanbevelingen te doen zodat raden beter in staat zijn inwoners te betrekken om het functioneren van de lokale democratie te versterken. ‘Raadswerk is Maatwerk’ dient er daarom ook toe dat de volksvertegenwoordigende rol van de raad wordt versterkt, en daar waar mogelijk ook de controlerende rol van de raad. 


Serie over ‘Raadswerk is Maatwerk’

Raadslid.Nu heeft op 18 april het rapport ‘Raadswerk is Maatwerk: hoe kun je als raad(slid) kleur geven aan de lokale democratie?’’ gepubliceerd. Klik hier om het gehele rapport ‘Raadswerk is Maatwerk: hoe kun je als raad(slid) kleur geven aan de lokale democratie?’ te lezen.

Dit is het negende bericht over de onderzoeksresultaten uit het rapport ‘Raadswerk is Maatwerk’. 

Eerder verschenen in het kader van het rapport ‘Raadswerk is Maatwerk’ de volgende berichten:

-Inwoners betrekken? Maak eerst een foto van de lokale democratie?

-Eindhovense les: raad bepaalt of alle inwoners meedoen in burgerparticipatie

-Lokaal referendum soms effectief instrument voor burgerbetrokkenheid

-Groningse les: referendum is een instrument, niet een doel op zichzelf

-Burgerparticipatie bevordert deelname inwoners aan publiek debat

-Referendum geeft burgers meer invloed dan participatief begroten

-Tilburgse les: raadsleden spelen hoofdrol bij overheidsparticipatie

-Loting beste voor debat met inwoners

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 22 juni 2016.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.    

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!