U bent hier

Daadkracht nieuwe kennispartner Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en Daadkracht hebben een kennispartnerovereenkomst gesloten. Daadkracht is een bestuurskundig onderzoeks- en adviesbureau uit Nijmegen.

Daadkracht staat voor goed en gedegen onderzoek voor en naar overheden. De onderzoekers van Daadkracht meten sinds 1995 de prestaties van overheden in opdracht van derden en in eigen beheer. Daadkracht werkt voor de rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen.

Tijdsbesteding raadsleden

Daadkracht heeft zich de afgelopen jaren onderscheiden met onderzoek naar de tijdsbesteding van raadsleden. Het bureau bracht in beeld hoe raadsleden in 2007, 2009 en 2012 oordeelden over hun raadswerk en hoe zij hun tijd besteedden. Het vierde Nationaal Raadsledenonderzoek van Daadkracht ging over 2014. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat raadsleden gemiddeld 16 uur per week aan het raadswerk besteden waarvan twee derde van hun tijd aan bestuurlijke activiteiten en één derde aan volksvertegenwoordigende activiteiten. Het Nationaal Raadsledenonderzoek van Daadkracht is gepresenteerd in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Beide partijen hebben hun samenwerking in een kennispartnerovereenkomst onderstreept. 
Meer informatie over wat Daadkracht doet is te vinden op de site van Daadkracht.