U bent hier

Eindhovense les: raad bepaalt of alle inwoners meedoen in burgerparticipatie

De gemeenteraad speelt een essentiële rol in het functioneren van burgerparticipatie. De raad kan er voor zorgen dat alle groepen inwoners meedoen met burgerparticipatie. Dat is de les van de ervaringen met burgerparticipatie in Eindhoven.

Dit blijkt uit het rapport ‘Raadswerk is Maatwerk’ dat is opgesteld onder leiding van Laurens de Graaf en Linze Schaap van de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur. Dit rapport is gemaakt in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

In Eindhoven speelt burgerparticipatie al sinds lange tijd een rol binnen de gemeenteraad. Burgerparticipatie wordt in de Brabantse stad niet alleen ingezet om problemen op te lossen, maar ook om burgerparticipatie meer populair te maken. Uit het onderzoek blijkt dat in Eindhoven de burgers die deelnemen aan burgerparticipatie niet divers verdeeld zijn. Van de deelnemers is 67 procent man, de gemiddelde leeftijd is 53 jaar en 67 procent van de deelnemers heeft een HBO- of universitaire opleiding afgerond. Burgerparticipatie heeft dus een selectief karakter en raadsleden moeten zich hiervan bewust zijn, aldus de schrijvers van Raadswerk is Maatwerk. Zij adviseren daarom dat in de gevallen waar burgerparticipatie plaatsvindt, raadsleden zich actief dienen op te stellen om ook de minder betrokken groepen van mensen bij burgerparticipatie te betrekken.

Gesprek over kwaliteit eigen democratie

Het is verstandig voor raadsleden om in gesprek te gaan over de kwaliteit van de eigen democratie. Uit het rapport ‘Raadswerk is Maatwerk: hoe kun je als raad(slid) kleur geven aan de lokale democratie?’ blijkt dat op die manier raadsleden beter kunnen inschatten of er verbetering van de eigen democratie nodig is en zo ja, welke instrumenten daarvoor gebruikt kunnen worden.

Do’s en don'ts voor meer burgerbetrokkenheid

‘Raadswerk is Maatwerk’ geeft adviezen aan raadsleden zodat raadsleden beter in staat zijn om inwoners te betrekken om het functioneren van de lokale democratie te versterken. ‘Raadswerk is Maatwerk’ bevat een thermometer die aan de hand van groene en rode bolletjes laat zien wat je als raad wel en niet het beste kan doen wanneer je wilt dat burgers meer meedoen, hun burgerlijke vaardigheden ontwikkeld worden, hen meer invloed wil geven, meer medebeslissingsrecht en wat er nodig is als je de legitimiteit van de lokale democratie wilt vergroten.

Deze do’s en dont’s vormen dus de belangrijkste adviezen en tips aan de gemeenteraad om de participatie van inwoners professioneler en op een volwassen wijze aan te pakken en te organiseren.

Serie over ‘Raadswerk is Maatwerk’

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden besteedt de komende weken aandacht aan het op 18 april gepubliceerde rapport ‘Raadswerk is Maatwerk: hoe kun je als raad(slid) kleur geven aan de lokale democatie?’. Klik hier om het gehele rapport ‘Raadswerk is Maatwerk: hoe kun je als raad(slid) kleur geven aan de lokale democratie?’ te lezen.

Dit is het tweede bericht over de onderzoeksresultaten uit het rapport ‘Raadswerk is Maatwerk’.

Eerder verscheen in het kader van het rapport ‘Raadswerk is Maatwerk’: