U bent hier

Gedrag lokale politici irriteert inwoners

Politiek en bestuur wordt door 19,6% van de inwoners als belangrijkste probleem in de gemeente genoemd. Inwoners ergeren zich met name aan schaalvergroting, samenvoeging en de problemen rondom de nieuwe zorgtaken voor gemeenten maar vooral ook aan het ‘laakbaar gedrag’ en ‘over de balk smijten van geld’ door lokale politici. Vooral inwoners ouder dan 65 jaar in kleinere gemeenten zien dit als het grootste probleem. Dit stellen de sociologen Jeroen van der Waal & Eefje Steenvoorden van Erasmus Universiteit in het rapport ‘Democratie Dichterbij: Lokaal Kiezersonderzoek 2016’.

Voor de inwoners, zo blijkt uit het onderzoek, is het gedrag van politiek en bestuur nagenoeg een even belangrijk probleem als het gebrek aan aanbod van sociale huurwoningen en de leegstand van winkelpanden. Ook dit soort problemen in verkeer en fysieke leefomgeving wordt door 19,6 procent van de inwoners als belangrijkste probleem in hun gemeente genoemd. Andere onderwerpen scoren lager als belangrijkste probleem volgens de inwoners: criminaliteit en veiligheid (10,6 %), immigratie en integratie (10,6 %), gezondheids- en ouderenzorg (8,1 %) en inkomen en economie (5,0%).

Leegstand winkelpanden

In stedelijke gemeenten zijn er andere problemen het belangrijkst, aldus de inwoners. Daarbij kan de aard van het probleem van dezelfde categorie verschillen. Zo wordt in kleinere gemeenten vaker de leegstand van winkelpanden aangekaart, een probleem wat nauwelijks speelt in grote gemeenten.

Uit de onderstaande tabel 4.4 blijkt dat problemen rondom criminaliteit en veiligheid significant groter zijn in stedelijke gemeenten dan in landelijke en overige gemeente. Dit is duidelijk te verklaren omdat het er meer misdrijven in steden worden gepleegd. In de vier grootste steden is er opvallend minder kritiek op politiek en bestuur.

Meer informatie

In hoofdstuk 4 ’Wat zijn de belangrijkste problemen van de gemeente’ staat meer informatie over hoe inwoners, onderscheiden naar leeftijd, geslacht en scholing oordelen over de problemen in hun gemeente. Het foute, laakbare gedrag van politiek en bestuur scoort vooral hoog bij inwoners ouder dan 65 jaar in kleinere gemeenten. Het volledige rapport ‘Democratie Dichterbij’, uitgevoerd door Stichting Kiezersonderzoek Nederland, geeft weer wat burgers vinden van hun gemeentebestuur, hoe groot de lokale betrokkenheid is, welke groep burgers participeren in de lokale democratie en welke veranderingen er al zichtbaar zijn door de decentralisatieoperaties. Het gehele rapport ‘Democratie Dichterbij’ Lokaal Kiezersonderzoek 2016 is beschikbaar via deze link.

Dit is het vijfde bericht over de onderzoeksresultaten uit het rapport ‘Democratie Dichterbij: Lokaal Kiezersonderzoek 2016’.

Eerder verschenen in het kader van het rapport ‘Democratie Dichterbij: Lokaal Kiezersonderzoek 2016’ de volgende berichten: