U bent hier

Gemeenten niet voorbereid op gewijzigde Drank- en Horecawet

Liefst 92 procent  van de gemeenten zegt geen plan van aanpak te hebben voor de implementatie van de gewijzigde Drank- en Horecawet die gemeenten verantwoordelijk maakt voor toezicht en handhaving. Dit blijkt uit de eerste Monitor Bijzondere Wetten die het Bureau Horeca Bijzondere Wetten (BHBW) heeft uitgevoerd. Gemeenten geven zichzelf erg vaak een onvoldoende, constateren Feije Dillema en Peter Roumen van BHBW.

Immense uitdaging

"We stellen vast dat gemeenten voor een immense uitdaging staan om de nieuwe taken adequaat uit te voeren. Ze krijgen veel extra verantwoordelijkheden, terwijl tegelijkertijd bezuinigingen de boventoon voeren", aldus Peter Roumen. Uit de Monitor blijkt dat gemeenten zichzelf een onvoldoende (51%) of mager zesje (21%) geven als het gaat om de voorbereiding op de komst van de gewijzigde Drank- en Horecawet. De respondenten noemen gebrek aan capaciteit (42%) en kennis (11%) als belangrijkste redenen voor het ontbreken van een plan van aanpak. Hierdoor is men gedwongen de voorbereidingen uit te stellen. 3% van de respondenten, allemaal werkzaam bij gemeenten op dit beleidsterrein, wist zelfs niet van de komst van de wet!

Voordelen van de wet

Ook al is de voorbereiding dan nog niet op orde, gemeenten zijn wel blij met de nieuwe wet. Als voordelen noemen de respondenten bijvoorbeeld de mogelijkheid om als gemeente lokaal beleid te maken en het niet meer afhankelijk zijn van de Voedsel- en Warenautoriteit (nVWA) voor controles. Voor een betere voorbereiding achten 38% van de respondenten meer capaciteit noodzakelijk, al zal dat in de meeste gemeenten niet aan de orde zijn. Slim samenwerken en taken prioriteren en uitbesteden biedt waarschijnlijk meer soelaas.

Over de Monitor Bijzondere Wetten

Op 28 juni 2011 ging de Tweede Kamer akkoord met de gewijzigde Drank- en Horecawet. Binnenkort wordt de wet naar alle waarschijnlijkheid aangenomen door de Eerste Kamer en daarmee ingevoerd op of rond 1 juli 2012. De Monitor Bijzondere Wetten is uitgevoerd door Bureau Horeca Bijzondere Wetten (BHBW). Eind september is de monitor verspreid onder ruim 1100 vergunningverleners, beleidsmedewerkers, bestuurders en toezichthouders bij gemeenten. De respondenten vertegenwoordigden 56% van de gemeenten. Bureau Horeca Bijzondere Wetten is een specialistisch uitvoeringsbureau voor gemeenten op het gebied van toezicht op de Drank- en Horecawet en vergunningverlening.