U bent hier

Gemeenteraden niet klaar voor Jeugdzorg

De gemeenteraden van Breda, Eindhoven, Den Bosch en Tilburg zijn onvoldoende voorbereid op de overdracht van de Jeugdzorg. Ze moeten echter wel op korte termijn vergaande beslissingen nemen, en dus in actie komen.

Dit concluderen de rekenkamer(commissie)s van de vier Brabantse steden in hun gezamenlijke onderzoek: "Klaar voor de start? Onderzoek naar de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden rond de transitie jeugdzorg in B4-gemeenten".

Gemeenten moeten de jeugdzorg over 14 maanden overnemen van de provincie. De gemeenteraden krijgen het advies om zelf snel in actie te komen.

Risicoanalyse

In geen van de gemeenten is de raad al actief bezig met het nadenken over concrete doelen. De gemeenteraden tonen zich in het algemeen beperkt op de hoogte van de risico's en helemaal van de mogelijke maatregelen om die te beheersen. In drie van de vier gemeenten is bijvoorbeeld geen risicoanalyse opgesteld, staat in de conclusies.

Prioriteiten stellen

De gemeenteraden moeten zich afvragen welke maatschappelijke effecten en prestaties de gemeente wil nastreven. Daarnaast is het belangrijk om te weten hoe de effecten van het nieuwe beleid gemonitord en gecontroleerd worden. De vier Rekenkamers stellen dat de raden snel een eigen positie moeten innemen in de besluitvorming over de transitie Jeugdzorg en zelf prioriteiten gaan stellen.

Kaderstellen

Het vaststellen van randvoorwaarden voor de regionale samenwerking is en blijft ontzettend belangrijk, zeker daar waar de gemeenten – juridisch – zelf verantwoordelijk zijn. Tot slot moeten de raden verzekerd zijn van goede informatie over bijvoorbeeld de financiële risico’s en de momenten waarop de raden besluiten nemen. De colleges moeten de raden hier adequaat op voorbereiden.